Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Primijenjena geofizika

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Primijenjena geofizika

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Educirati studente za projektiranje geofizičkih istraživanja i primjenu različitih metoda u geotehničkom inženjerstvu, hidrotehnici i zaštiti okoliša, te za obradu podataka mjerenja, interpretaciju i prezentaciju rezultata geofizičkih istraživanja.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Fizikalna svojstva geomedija (1). Geofizički parametri u infrastrukturi prostornih podataka u skladu s BESTSDI projektom (2). GE sondiranje i profiliranje (2). GE tomografija (2). Inducirana polarizacija (1). Spektralna inducirana polarizacija (1). EM mapiranje vodljivosti (2). EM Detekcija metala (1). Tranzijentno EM sondiranje (2). Georadar (2). Seizmička refrakcija i refrakcijska tomografija (3). Seizmička refleksija (1). Seizmički down-hole (1). Seizmički mikrotremor i vibracije (1). Kontinuirani površinski valovi, CSW (1). Spektralna analiza površinskih valova, SASW (2). Višekanalna analiza površinskih valova, MASW (2). Mikrogravitacija (2). Magnetska istraživanja (1).
Terenske vježbe (15): Terenska mjerenja, obrada i interpretacije - geoelektrično sondiranje, profiliranje i tomografija (5). Seizmička refrakcija, SASW, MASW i down-hole (6). Seizmički mikrotremor i vibracije (2). Georadarsko profiliranje (2).
Seminari (15): Obrada i prezentacija naprednih tema iz nastavnog gradiva, terenskih mjerenja, obrade i interpretacije (13). Georeferenciranje i interpretacija u infrastrukturi prostornih podataka u skladu s BESTSDI projektom (2).

• provoditi geofizička istraživanja u svrhu otkrivanja ležišta mineralnih sirovina, vodonosnika, determinacije geološke građe pliće Zamljine kore u svrhu temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata i detekcije otpada
• projektirati, planirati i voditi terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu
• izdvojiti i prepoznati prednosti i nedostatke primijenjenih geofizičkih metoda
• postaviti i oblikovati parametre za izbor instrumenata, opreme i programske podrške
• sintetizirati i vrednovati planirane ciljeve, primijeniti tehnike mjerenja i metode interpretacije u prezentaciji i implementaciji rezultata geofizičkih istraživanja
• oblikovati i stvarati platforme za komunikaciju stručnjaka različitih inženjerskih profila na temelju rezultata geofizičkih istraživanja

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Mario Gazdek
Suradnik: Doc.dr.sc. Davor Stanko


Literatura:

Obavezna:

[1] Parasnis, D.S.: Principles of Applied Geophysics, 5th edition, Springer, 1996.
[2] Reynolds, J. M.: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley, 1997.

Preporučena:

[1] Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E.: Applied Geophysics, 2nd edition,Cambridge Univ. Press, 1990.
[2] Burger, H. R., Sheehan, A. F., Jones, C. H.: Introduction to Applied Geophysics: Exploring the Shallow Subsurface, W. W. Norton, 2006