Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Procjena rizika po okoliš

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Procjena rizika po okoliš

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznati studenta s principima procjene rizika po okoliš, kao i proširiti standardna znanja koja se stječu u sklopu ovog kolegija na područje primjene u zaštiti okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod i definiranje pojmova opasnost, rizik, procjena rizika po okoliš (2). Primjeri industrijskih nesreća: Seveso (Italija), Bhopal (Indija), Černobil (Ukrajina), Fukushima (Japan) i Seveso II Direktiva (2).Transpozicija Seveso II Direktive u hrvatsko zakonodavstvo (2). Kvantitativna procjena rizika i kvalitativna procjena rizika (2). Analiza rizika i upravljanje rizikom (2). Ciljevi smanjenja rizika i „Mrkva dijagram“ (1). Područje tolerancije i mjere smanjenja rizika (1). Matrica rizika. Statistička analiza rizika. Metoda stabla događaja. Metoda stabla kvara (2). Metode i postupci procjene rizika po okoliš. Proceduralni koraci. Kategorije posljedica. Procjena vjerojatnosti. Utvrđivanje kategorija učinaka (4). Procjena vjerojatnosti velikih nesreća na nepokretnim i pokretnim postrojenjima (1). Promet opasnih materijala (1). Procjena društvenog rizika i utvrđivanje prioriteta među rizicima (2). Procjena posljedica velikih nesreća za ljude i utvrđivanje opasnosti u lokalnoj zajednici (2). Katastrofe (1). Primjeri (1). Kombinirani izvanredni događaji (2). Primjeri (2).

• sintetizirati tehnike, vještine i napredne inženjerske alate važne u praksi inženjerstva okoliša

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač
Suradnik: Dr.sc. Ivana Presečki


Literatura:

Obavezna:

[1] Priručnik za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama, IAEA, BEE, 1993.

Preporučena:

[1] W.B. Neely, Introduction to Chemical Exposure and Risk Assessment, CRC Press Inc., Boca Raton, 1994.