Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Procjena životnog vijeka proizvoda

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Procjena životnog vijeka proizvoda

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar

Cilj predmeta: Mogućnost sagledavanje održive proizvodnje i potrošnje uz sagledavanje okolišnih implikacija dobara i usluga od sirovine do otpada primjenom metodologije procjene životnog vijeka proizvoda.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod i povijesni pregled metode procjena životnog ciklusa (LCA – life cycle assessment) (2); Prednosti i nedostaci provođenja LCA (2); Makro i mikro razine metode procjene životnog vijeka proizvoda (2); Definiranje ciljeva, područja obuhvata, utvrđivanje granica i specifičnosti (4); Analiza stanja (LCI – life cycle inventory) i metodologija provđenja (4); Ugljični otisak i ostali indikatori (2). Procjena utjecaja na životni ciklus, postupci, metodologija i primjena (4). LCA u praksi: LCA u gospodarenju otpadom (2), LCA u graditeljstvu (2), LCA u poljoprivredi (2), LCA u vodnom gospodarstvu (2); LCA u energetici (2). Seminar (15): Izrada procjene životnog vijeka za proizvod ili uslugu (15)

Nakon usvajanja gradiva student će moći:
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• upravljati okolišem na održiv način
• organizirati poslovanje poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša • voditi proizvodne procese u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• prepoznati cjelokupan životni vijek proizvoda ili usluge.
• identificirati granicu procjene životnog vijeka proizvoda.
• procijeniti postojeće stanja proizvoda/usluge s aspekta zaštite okoliša.
• razlikovati postupake i metodologije provedbe procjene životnog vijeka proizvoda/usluge.
• samostalno izvesti procjenu životnog vijeka proizvoda.

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Suradnik: Lucija Radetić, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

Hendrickson, C.T.: Environmental Life Cycle Assessment of Goods and Services: An Input-Output Approach,
Routledge, 2006, 272 stranice

Preporučena:

-