Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Tehnološki postupci

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Tehnološki postupci

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 1. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Upoznati studenta s osnovnim pojmovima proizvodnih i tehnoloških postupaka, kao i proširiti i usvojiti znanja i vještine nužne u postupcima planiranja tehnoloških postupaka i razrade tehnoloških shema na područje primjene u zaštiti okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod i definiranje pojmova proizvodni postupak, tehnološki postupak, tehnologija (1). Planiranje tehnološkog postupka (1). Optimiranje i praćenje procesnih parametara u tehnološkim postupcima (1). Mjerenje i upravljanje tehnološkim postupcima (2). Materijali i sirovine (4). Usitnjavanje: drobljenje, mljevenje, uređaji (3). Klasiranje: sijanje, klasiranje u fluidima, uređaji (3). Koncentracijske metode: probiranje, gravitacijske, magnetske, konc. u električnom polju, flotacija, tipični uređaji (4). Otprašivanje: mehanički filtri, elektrofiltri, vodeni, otprašivači
(2). Odvodnjavanje: taloženje, centrifugiranje, filtriranje, sušenje (2). Aglomeracija: peletiranje, briketiranje, sinteriranje (1). Energetski zahtjevi (1). Upravljanje zdravljem i sigurnošću (2). Ekonomski aspekti tehnoloških postupaka (2). Tehnološka dokumentacija (1).
Laboratorijske vježbe (10): Uzorkovanje i obrada uzoraka (2); Usitnjavanje-mljevenje (2); Gravitacijska koncentracija-PT-analiza (2); Odvodnjavanje-sedimentacija (2); Aglomeracija – peletiranje, briketiranje (2) Seminari (5): Analiza pojedinih proizvodnih postupaka. (5)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• organizirati poslovanje poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša
• voditi proizvodne procese u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• koristiti inženjerska znanja i načela zaštite okoliša pri radu poslovnog subjekta
• analizirati dostupne tehnologije za pojedini proces i predložiti najbolje dostupne tehnologije
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate važne u praksi inženjerstva okoliša
• sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projeka inženjerstva okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova pri izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša.

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivana Grčić
Suradnik: Doc.dr.sc. Vitomir Premur


Literatura:

Obavezna:

[1] Curtis, M.A.: Process planning, New York, 1988.
[2] Gačnik, V., Vodenik, F.: Projektiranje tehnoloških procesa, Zagreb, 1990.
[3] Jurković, M., Tufekčić, D.: Tehnološki procesi, projektiranje i modeliranje, Tuzla, 2000
[4] Koharić, V.: Uvod u mehaničke operacije, Zagreb, 1989. [5] Tehnička enciklopedija JLZ; poglavlja prema naslovima

Preporučena:

[1] Oluić, Ž.: Projektiranje procesnih postrojenja, Zagreb, 1988. Ocepek, D.: Bogatenje mineralnih sirovin, Ljubljana, 1989.
[2] Lešić, Đ.: Priprema mineralnih sirovina, Beograd, 1968. Willis, B.A.: Mineral Processing Technology, Pergamon Press, Oxford, 1992.