Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Poboljšanje tla i stijena

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Poboljšanje tla i stijena

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Poboljšanje svojstava tla i stijena (eng. ground improvement, engineering treatment, ground modifications) obuhvaća tehnike koje se poboljšavaju (privremeno i trajno) geotehnička svojstva za potrebe gradnje. U svakodnevnoj građevinskoj praksi javljaju se potrebe poboljšanja tla zbog nedovoljne otpornosti (velika slijeganja, mala nosivost), situacije u kojemu se nalazi gradnja (kod nadogradnje objekata, tj. izgradnja u urbanim sredinama), potrebe smanjenja vodopropusnosti i slično. Cilj predmeta je prikazati značajke odabranih tehnika poboljšanja tla i stijena, te u kojim uvjetima i vremenu se mogu uspješno primjenjivati, kao i provjeru efikasnosti metode poboljšanja s određenim opažanjima.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod, (2). Sažeto o istražnim radovima prije i poslije poboljšanja tla i stijene. Podjele postupaka poboljšanjatla i stijena, (2). Mehaničko poboljšavanje: Tehnike plitkog i dubokog poboljšavanja tla i stijena (2); Šljunčani piloti; Utisnuti piloti, (2); Ispunjavanje šupljina; Komparacijsko injektiranje; Penetracijsko injektiranje, (2);
Mlazno injektiranje, (2). Kontrole mehaničkog poboljšavanja, (2). Hidromehaničko poboljšanje: Hidrauličko poboljšanje; Površinsko odvodnjavanje; Drenaža;
Gravitacijski i vakuum bunari; Količina dreniranja vode (2). Vodopropusnost tla i stijena: Određivanje koeficijenta propusnosti,;Određivanje kapaciteta bunara; Određivanje geometrijskih veličina bunara (2). Poboljšanje prethodnim opterećenjem: Fizičko kemijsko poboljšanje; Stabilizacija uz upotrebu smjesa, (2); Tehnike smrzavanja; Poboljšanje upotrebom dodataka; Armirano tlo, (2); Poboljšanje tla pomoću geosintetika; Suvremenije metode poboljšanja tla, ekspandirajućim smolama (2). Primjeri poboljšanja tla kod nekih geotehničkih građevina: Temelji duboki i plitki, nasute brane, nasipi, klizišta (2), potporne konstrukcije iskopi, građevinske jame, usjeci, (2); Primjeri kontrole kvalitete poboljšanja, (2).
Vježbe (15): Laboratorijsko modeliranje odabranih geotehničkih specijalnih ispitivanja o ponašanju tla, (3). Izrada zadataka mehaničkim poboljšanjima tla, (4). Obilazak lokacija geotehničkih građevina poboljšanja tla, (4). Terensko ispitivanja kontrole poboljšanja tla, (4).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• projektirati, planirati i rukovoditi izvedbom i sanacijom složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• osmisliti adekvatne geotehničke zahvate za poboljšanje tla uz sprečavanje onečišćenja i poboljšanja u smislu zaštite od onečišćenja
• povezati geotehničkih zahvata kako bi pristupnici mogli sudjelovati u radu pri istraživanju i projektiranja, izgradnje geotehničkih objekata u smislu poboljšanja tla i stijena
• prepoznati i osmisliti adekvatne geotehničke zahvate poboljšanja tla kao podloge za izgradnju te zahvate koje sprečavaju onečišćenje
• prilagoditi geotehničke zahvate poboljšanja tla prema zatečenim situacijama na terenu u svrhu optimalnih rješenja s naglaskom utjecaja na okoliš

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Boris Kavur
Suradnik: Dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Kovačić Zelić, B: Poboljšanje tla i stijena, RGN fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Internaskripta, 2006.; online: http://rgn.hr/~bkzelic/pdf/
[2] Warner, J.: Practical Handbook of Grouting: Soil, Rock, and Structures, 2004.
[3] Geotechnical engineering Handbook, Volumes 1 - 3. Volume 1: Fundamentals; Volum2: Procedures; Volume 3:
Elements and Structures.
[4] Karol, R.H.: Chemical Grouting And Soil Stabilization, Revised And Expanded (Civil aEnvironmental Engineering), 2003.
[4] Čorko, Damir; Kovačić, Davorin; Lovrenčić, Davorin; Marić, Božica. Mlazno injektiranjPrikaz tehnologije i primjene mlaznog injektiranja . Zagreb : Conex, 1998

Preporučena:

[1] S.M. Testa: Reuse and Recycling of Contaminated Soil.