Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Podzemne građevine

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Podzemne građevine

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Upoznati studente sa poviješću i budućnošću podzemne gradnje, rizicima, vrstama i metodama građenja podzemnih građevina.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Općenito o podzemnoj gradnji (4) (Uvod, povijest podzemne gradnje, definicija i klasifikacija tunela, klasifikacija tunela s obzirom na namjenu, klasifikacija s obzirom na zahtjevanu sigurnost, budućnost podzemne gradnje, rizici, rekordi u podzemnoj gradnji); Posebne metode građenja tunela (4) (Uvod, lažni tuneli (cut and cover tunells), uronjeni tuneli, iskop pod zaštitom dijafragme); Principi i tehnike iskopa (4) Uvod, miniranje, prespliting, glatko miniranje, strojni iskop – Tunnel Boring Machines, strojevi sa štitom, strojevi bez štita,strojevi za iskop u punom profilu (krtice), strojevi sa pokretnom glavom, raise borer, blind shaft borer (bušenje), mikrotuneli, iskop rezanjem stijena, iskop hidrauličkim čekičima i hidrauličkim lopatama,hidrauličko rezanje stijena,korištenje ekspanzivnih materija za razaranje stijena, klasifikacija stijenskih masa obzirom na mogućnost kopanja,primjeri iz prakse; Provodnici vode (4) – hidrotehničke građevine za transport vode (Cjevovodi, cijev, armirane cijevi, čelične cijevi, cijevi od lijevanog željeza, cijevi od modularnog lijeva– duktilne, plastične cijevi ili cijevi od sintetičkih materijala,tlačni cjevovodi, hidrotehnički tuneli, obloge tunela, primjeri iz prakse);
Nova Austrijska tunelska mertoda - NATM (6). (Uvod, tunelogradnja prije NATM, dostignuća u tunelogradnji i mehanici stijena koji su pogodovali pojavi NATM, povijest NATM, principi NATM, kontroverze koje prate NATM); Rudničke podzemne prostorije (6) (Otvaranje, priprema, otkopavanje,dobivanje miniranjem, strojno dobivanje, metode otkopavanja, otprema, vjetrenje rudnika, odvodnjavanje i zaštita od prodora vode te plavljenja rudnika); Metro (Londonski Metro (undergraund) (2)
Vježbe (15): Klasifikacijski sustavi inženjerskogeoloških svojstava stijena (2) Proračuni normativa bušačkominerskih radova pri miniranjima u izvođenju podzemnih građevina (4) Hidrotehnički proračuni provodnika vode (4) Proračuni odvodnjavanja i vjetrenja rudničkih podzemnih prostorija (5)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• projektirati, planirati i izvoditi terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu
• projektirati, planirati i voditi minerske radova u graditeljstvu za iskope raznih namjena, u cestogradnji, pri izradi hidrotehničkih i podzemnih građevina, rušenju nesvrhovitih objekata i eksploataciji mineralnih sirovina
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• prepoznavanje podzemnih građevina, kategoriziranje metoda građenja, parametara koji utječu i koji su potrebni zauspješno izvođenje miniranja, te valoriziranje gradnje podzemnih građevina primjenom Nove Austrijske Tunelske
Metode
• vrjednovanje posebnih metoda građenja, principa, tehnika i strojeva za iskop, kreiranje minerskih radova pri izrad podzemnih prostorija

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Josip Mesec
Suradnik: Dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] J. Mesec., Mineralne sirovine, vrste i načini dobivanja, GF, Varaždin, 2009. godina

Preporučena:

[1] I. Vrkljan, Općenito o podzemnoj gradnji, RGNF, Zagreb
[2] I. Vrkljan, Posebne metode građenja tunela, RGNF, Zagre
[3] I. Vrkljan, Principi i tehnike iskopa, RGNF, Zagreb
[4] I. Vrkljan, Nova austrijska tunelska metoda, RGNF, Zagreb
[5] I. Vrkljan, Podzemne građevine, RGNF, Zagreb