Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Baze geopodataka

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Baze geopodataka

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Usvajanje osnovnih teoretskih znanja o bazama geopodataka i njihovim područjima primjene u geo.inž.okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja(30): Apstraktni geoprostorni tipovi podataka (3). Razvojni ciklus baza. Dokumentacija baze (3). Konceptualno oblikovanje baze podataka. Entiteti, atributi, veze. Oblikovanje konceptualne sheme. Složenije veze (3). Relacijsk model - logičko oblikovanje baze podataka. Općenito o relacijskom modelu. Pretvaranje konceptualne u relacijsku shemu. Pretvaranje složenijih veza u relaciju (3). Normalizacija - nastavak logičkog oblikovanja baze podataka (3). Postavljanje upita u relacijskim bazama podataka. Relacijska algebra. Relacijski račun. Jezik SQL (3). Fizičko oblikovanje i implementacija baze podataka. Fizička građa baze podataka. Pretvorba relacijske sheme u fizičku shemu i njezina implementacija. Izvrednjavanje i optimizacija upita (3). Objektni model baze podataka (3). Objektno relacijski model (2). Polustrukturirani model podataka (2). Integritet i sigurnost baze geopodataka (2).
Vježbe (15): Stvaranje jednostavne tablice u bazi podataka s upitima i izvješćima (2). Dizajn baze podataka. Održavanje i upravljanje bazom podataka (2). Konceptualno i logičko oblikovanje relacijskog modela podataka (2) SQL upiti, funkcije i kontrola programskog toka (2). Veze jedan na jedan. Veze jedan na više. Veze više na više (2). Veza baze podataka s grafikom (5).

Nakon usvajanja gradiva studenti će biti osposobljeni za:
• identificiranje, analiza i rješavanje srednje složenih zadataka vezanih uz tehnologiju daljinskih istraživanja geopodatake u područja geotehničkog inženjerstva okoliša.
• prikupljanje i pohranjivanje podataka za korištenje geoinformacijskih sustava (GIS) pri izradi baza geopodataka.
• povezivanje tekstualnih s grafičkim podacima.
• smišljanje i kreiranje jednostavne tablice u bazi podataka. Konceptualno oblikovanje baze podataka.
• kategoriziranje prostorne tipove podataka i definirati međusobne relacije. Kroz provjeru i analizu podataka provesti logičko oblikovanje baze podataka upotrebom UML dijagrama izvršiti harmonizaciju podataka prema novonastaloj strukturi modela u fizičku centralnu bazu podataka uspostaviti povezivanje podataka s ostalim podatkovnim poslužiiteljima(DGU, ISZO, MGIPU...) s svrhom dobivanja integralne slike stanja prostora i okoliša. Organizirati i grafički prikazati veze između podataka u relacijskim bazama s definiranim upitima. Pretvoriti relacijsku u fizičku shemu s prikazom implementacije baze podataka. Povezati i grafički prikazati vezu baze podataka s grafikom i osigurati povezivanje minialno tri GIS sustava sa svrhom prostorne i analitike analize i izrade izvješa.

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Milan Rezo
Suradnik: Dr.sc. Nikola Kranjčić, mag.ing.geod. et geoinf.


Literatura:

Obavezna:

[1] Z. Galić: Geoprostorne baze podataka. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga, 1. - 367. Zagreb, 2006.
[2] R. Manger: Baze podataka. Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet Matematički odsjek. Skripta, 1. - 163. Zagreb, 2011.

Preporučena:

[1] R. Elmasri, S. Navathe: Fundamentals of Database Systems, 6th Edition. Addison-Wesley, Reading MA, 2010.
[2] R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Database Management Systems, 3rd Edition, McGraw- Hill, New York, 2002.
[3] A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan: Database System Concepts, 6th Edition. McGraw-Hill, NY, 2010.
[4] M. Varga: Baze podataka – konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka, DRIP, Zagreb, 1994.
[5] R. Stephens: Beginning Database Design Solutions. Wrox, Hoboken NJ, 2008.
[6] A. Beaulieu: Learning SQL. O’Reilly Media Inc, Sebastopol CA, 2009.
[7] R.F. Van der Lans: Introduction to SQL. 4th Edition, Addison-Wesley, Upper Saddle River NJ, 2006.