Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Projekti u zaštiti okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Projekti u zaštiti okoliša

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar

Cilj predmeta: Steći znanja u postupku pripreme projekta, projektiranja i izvedbe projekta na području zaštite okoliša


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Projekti općenito: pojam projekta, sudionici u projektu, odnosi među sudionicima (2); Projekti u zaštiti okoliša: ciljevi, vrste (2); Faze projekta: koncipiranje, definiranje, izvođenje, korištenje (2);Predinvesticijske studije: studija utjecaja na okoliš, studija izvodljivosti (2); Projektna dokumentacija: idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt (2); Dozvole: potvrda glavnog projekta, lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola (2); Ustupanje radova i usluga: nabava i javna nabava (2); Ustupanje radova i usluga: koncesije, javno - privatno partnerstvo (2); Ugovaranje: bitni dijelovi ugovora, ugovor o građenju i njegovi vidovi, ugovor o pružanju usluga, tipski ugovori, FIDIC (2); Izvedba radova: kontrola kvalitete (2); Izvedba radova: kontrola troškova, metode obračuna, obračun vantroškovničkih radova (2); Izvedba radova: kontrola vremena izvedbe radova (2); Metode optimalizacije projekta: vrijednosni inženjering, troškovni inženjering, optimalizacija troškova u ukupnom životnom vijeku projekta (2); Upravljanje projektom u fazi korištenja: održavanje i upravljanje (2); Upravljanje projektom u fazi završetka korištenja: projekt rušenja i demontaže, rušenje i demontaža, zbrinjavanje otpada (2)
Seminari (15): Izbor teme prema želji studenata u okviru problematike inženjerstva okoliša. (15)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša
• obavljati revidentske poslove projektne dokumentacije u poslovima zaštite okoliša
• koordinirati multidisciplinarne timove u pripremi, realizaciji i nadzoru zaštite okoliša
• navesti osnovne postavke o projektnom pristupu aktivnostima u zaštiti okoliša
• primjeniti osnove regulative vezane uz razvoj projekata zaštite okoliša
• prepoznati značaj i bitne karakteristike pojedinih faza u razvoju projekata zaštite okoliša
• koristiti načela ugovornih odnosa i postupaka ugovaranja izvođenja pojedinih projektnih aktivnosti
• upotrijebiti metode kontrole kvalitete, vremena izvedbe i troškova na izvedbi projekata zaštite okoliša, te njihove optimalizacije

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] A.Hauc: Projektni menadžment i projektno poslovanje, M.E.P. Consult, 2007.
[2] L.Fučić: Zakon o prostornom uređenju i gradnji i pripadni propisi, Kigen

Preporučena:

-