Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Diplomski rad UO

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Diplomski rad UO

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 4. semestar

Cilj predmeta: -


Izvedba:

  • 0 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 180 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: -

-

25 ECTS

Nastavnik: -
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

-

Preporučena:

-