Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Kemijski senzori u inženjerstvu okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Kemijski senzori u inženjerstvu okoliša

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar

Cilj predmeta: Dobiti pregled kemijskih senzora i biosenzora, i steći uvid u načine i metode njihovog korištenja u inženjerstvu okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30):
• Definicije kemijskih senzora i biosenzora, teorijske osnove i osnovni dijelovi senzorskog sustava.
• Vrste pretvorničkih elemenata: elektrokemijski, optički, termički i maseni pretvornici.
• Osjetilni elementi: mehanizmi kemijskog i biološkog prepoznavanja,
• Mjerne kemijskih senzora: selektivnost, osjetljivost, preciznost, točnost, ponovljivost, reverzibilnost.
• Elektrokemijski senzori i biosenzori, pregled i princip rada.
• Optički senzori i biosenzori, pregled i princip rada.
• Maseni i termički senzori, pregled i princip rada.
• Novi materijali i tehnologije u razvoju senzora: senzori visokog stupnja integracije, mikrofluidika, Lab-on-a-chip sustavi, nanotehnologija i nanosenzori, biočipovi.
Vježbe (15): Primjeri iz prakse.

-upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka;

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Pisani materijali s predavanja postavljeni na Merlin sustavu.

Preporučena:

1. Banica, F.G.: Chemical Sensors and Biosensors: Fundamentals and Applications, Wiley, 2012.