Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Nove tehnologije i proizvodi

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Nove tehnologije i proizvodi

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar

Cilj predmeta: -


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: -

-

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić, Doc.dr.sc. Ivana Grčić
Suradnik: Dr.sc. Ivana Presečki, Lucija Radetić, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

-

Preporučena:

-