Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Miniranje

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Miniranje

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Studenti usvajaju osnovna znanja o odvijanju eksplozivnih procesa i načinima pretvorbe eksplozivnih tvari; eksplozivnim tvarima i inicijalnim sredstvima i sustavima;vrstama gospodarskih, odnosno rudarskih miniranja i njihovoj primjeni; neželjenim utjecajima miniranja i metodama zaštite; zakonskoj regulativi. Uz navedeno, kroz prezentaciju izvedenih primjera usvajaju se praktična znanja i ilustriraju teoretske postavke.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 5 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Miniranje-vrste, primjena i značaj u eksploataciji mineralnih sirovina, građevinarstvu, geotehnici i ostalim tehnološkim primjenama, Eksplozije i eksplozivi (Vrste eksplozija, povijesni razvoj eksploziva i inicijalnih sustava, budućnost eksploziva)(2). Vrste gospodarskih eksploziva i načini pretvorbe eksplozivnih tvari (monomolerkularni eksplozivi, smjese, eksplozivno sagorijevanje i detonacija, parametri detonacije, metode proračuna)(2).Inicijalna sredstva i sustavi (vrste i načini iniciranja, eksplozivni procesi kod iniciranja, vrste inicijalnih sredstava i sustava, značajke i primjena)(2). Zahtjevi na eksplozivne tvari i metode ispitivanja (sigurnosni zahtjevi, svojstva eksplozivnih tvari, značajke djelovanja laboratorijska ispitivanja i in-situ ispitivanja)(2). Djelovanje eksplozivnog naboja u stijeni ili drugom materijalu (parametri minske bušotine, djelovanje detoniranog eksploziva, teorije loma stijene u okolini bušotine, oblici energije detoniranog eksploziva)(2). Priprema minskog polja i metode bušenja minskih bušotina (radnje prije miniranja, priprema terena, označavanje i bušenje minskih bušotina, odabir i ekonomičnost metode bušenja)(2). Metode miniranja dubokim minskim bušotinama (projektiranje parametara minskog polja i metode izračuna)(2). Metode miniranja plitkim minskim bušotinama (projektiranje parametara minskog polja i metode izračuna)(2). Metode miniranja u rudarskim podzemnim prostorijama (projektiranje parametara minskog polja i metode izračuna)(2). Metode miniranja u tunelima (projektiranje parametara minskog polja i metode izračuna)(2).
Metode podvodnih miniranja (projektiranje parametara minskog polja i metode izračuna)(2). Metode specijalnih miniranja za rušenje objekata (projektiranje parametara minskog polja i metode izračuna)(2). Potencijalno štetni utjecaji miniranja (buka i udarni val u zraku, odbacivanje miniranog materijala, plinovi i prašina. seizmički-potresni utjecaj miniranja, oprema za praćenje pojedinih utjecaja i metode suzbijanja) (2). Izvedeni projekti (prezentacija karakterističnih izvedenih projekata i osvrt na specifična rješenja)(2). Zakonska regulativa (pregled zakonske regulative koja pokriva područje miniranja i upotrebe eksplozivnih tvari)(2).
Vježbe (15): Prezentacija školskih eksploziva i inicijalnih sredstava te minerske opreme i pribora(2). Detonacijski parametri, primjeri izračuna teoretskih veličina i mjerenja brzine udarnog vala(1).
Miniranje dubokim minskim bušotinama-računski primjeri(2). Miniranje plitkim minskim bušotinama-računski primjeri(1). Miniranja u rudarskim podzemnim prostorijama i tunelima-računski primjeri(2). Podvodna miniranja, računski primjeri (1). Specijalna miniranja-računski primjeri(1). Procjena seizmičkog utjecaja miniranja-računski primjeri(2). Računalni programi za projektiranje miniranja(1). Laboratorijske metode ispitivanja eksplozivnih tvariprezentacija metoda ispitivanja i uređaja(2).

• projektirati, planirati i voditi minerske radove u graditeljstvu za iskope raznih namjena, u cestogradnji, pri izradi hidrotehničkih i podzemnih građevina, rušenju nesvrhovitih objekata i eksploataciji mineralnih sirovina.
• odabrati parametre koji utječu i koji su potrebni za uspješno izvođenje miniranja
• planirati način i primjenu pojedinih vrsta miniranja, te kroz niz praktičnih primjera pripremiti razne vrste miniranja
• razlikovati osnove djelovanja eksplozivnih tvari u stijeni i okolini
• odabrati odgovarajuće eksplozivne tvari i predvidjeti metodu miniranja
• samostalno izraditi i modificirati parametre miniranja, te predvidjeti metodu zaštite okoline od neželjenih djelovanja miniranja

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Suradnik: Dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Krsnik, J., 1989.: Miniranje, Zagreb, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Institut za rudarstvo, geotehniku i naftu
[2] Ester, Z., 2005.: Miniranje I, Zagreb : Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Preporučena:

[1] Božić, B., 1998.: Miniranje u rudarstvu, graditeljstvu i geotehnici, Varaždin, Geotehnički fakultet
[2] Božić, B., 2001.: Minerski priručnik, Zagreb, vlastita naklada.