Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Rudarska istraživanja

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Rudarska istraživanja

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Identificiranje značaja koje mineralne sirovine imaju u gospodarskom i strateškom smislu u razvoju zemlje, klasificiranje metoda dobivanja mineralnih sirovina, prosuđivanje utjecaja eksploatacije na okoliš, vrjednovanje postupaka rekultivacije otkopanih prostora.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 5 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30):
1) Općenito - pojam i važnost rudarskih istraživanja (3) 2) Mineralne sirovine - definicija i vrste prema Zakonu o rudarstvu RH (3) 3) Istraživanje mineralnih sirovina prema važećem Zakonu o rudarstvu RH_Odobrenje za istraživanje i istražni prostor_Registar istražnih prostora_Postupak davanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina_Naknada za istraživanje_Probno eksploatiranje mineralnih sirovina za potrebe ispitivanja_Sanacija okoliša po završetku istraživanja (8)_4) Rezerve mineralni sirovina_Zakonska regulativa_Pravilnik o rezervama mineralnih sirovina_Evidencija rezervi mineralnih sirovina (5). 5) Metode rudarskih istraživanja_Geološko kartiranje_Geofizičke metode_Raskopi_Istražna bušenja_Postojeći rudarski radovi_Geotehnička istraživanja (5) 6)Elaborat o rezervama mineralnih sirovina_Značaj i sadržaj elaborata (6) Vježbe (15):
Rezerve mineralnih sirovina - razvrstavanje u kategorije, (4), Metode rudarskih istraživanja (5), Elaborat o rezervama mineralnih sirovina, praktični primjeri (6)

• provoditi geofizička istraživanja u svrhu otkrivanja ležišta mineralnih sirovina, vodonosnika, determinacije geološke građe pliće Zemljine kore u svrhu temeljenja graditeljskih i hidrotehničkih objekata i detekcije otpada • projektirati, planirati i izvoditi terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu
• vrednovati rudarska istraživanja i njihov strateškog značaj u gospodarskom razvoju zemlje
• procijeniti, planirati i osmisliti obujam i način rudarskih istraživanja s ciljem utvrđivanja količine i kvalitete određene vrste mineralne sirovine u ležištu

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Mario Gazdek
Suradnik: Dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] J., Mesec.: Mineralne sirovine, vrste i načini dobivanja, GF, Varaždin, 2009. godina

Preporučena:

[1] M.Vrkljan, Uvod u mineralogiju i petrologiju, RGN, Zagreb, 2012.godina.
[2] M. Herak, Geologija, Šk. Knjiga, Zagreb, 1990. godina.
[3] R.F. Symes, Stijene i minerali, Mladost, Zagreb. 1990. godina.