Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Kemija

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Kemija

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Razumijevanje kemijskih promjena i prirodnih zakonitosti međudjelovanja čestica u procesu nastanka i transformacije anorganske i organske tvari.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Mjerne jedinice (SI). Izvedene mjerne jedinice. Atomska teorija materije. Kemijske formule i jednadžbe. Slobodne čestice: priroda plinova. Termokemija. Kvantna teorija strukture atoma. Elektronska konfiguracija i periodičnost. Priroda ionske kovalentne i metalne veze. Geometrija molekula i teorija kemijske veze. Strukture tekućina. Čvrste tvari. Otopine. Brzina kemijske promjene. Brzina reakcije. Reakcije u ravnoteži. Kiseline, baze i soli. Topljivost i ravnoteže u otopinama kompleksa. Termodinamika i reakcije u ravnoteži. Elektrokemija. Mjerenje pH. E.m.f. članka: izvor podataka za ∆G, ∆H i ∆S. Nuklearna kemija. Kemijski elementi i njihovi spojevi. Prijelazni elementi i koordinacijski spojevi. Struktura kompleksnih spojeva. Teorija valentne veze. Teorija kristalnog polja. Organska kemija. Nomenklatura organskih spojeva (IUPAC). Konformacija i stereokemija. Ugljikovodici (alkani, cikloalkani, alkeni, alkini, aromatski spojevi). Površinski aktivne tvari. Organski spojevi s kisikom i dušikom. Sintetski i biološki polimeri. Apsorpcijski spektri. NMR, IR, VIS i UV. Masena spektrometrija. Fotokemija. Radikalne reakcije.

Razvija se znanje o kemijskim promjenama, svojstvima anorganske i organske materije i vještina prepoznavanja tvari.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Filipović, I., Lipanović, S.: Opća i Anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb 1991.
[2] Pine, S.H.: Organska kemija, Preveli: Ivo Bregovec i Vladimir Rapić, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Preporučena:

[1] Ebbing, D.D., Gammon, S. D.: General Chemistry, Houghton Mifflin, 2002.
[2] Hart, H., Craine, L.E., Hart, D.: Organic Chemistry: A Short Course, 11th edition, Houghton Mifflin, 2002.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+