Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Osnove procesnog inženjerstva

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Osnove procesnog inženjerstva

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Upoznati studenta s osnovnim pojmovima procesnog inženjerstva, osnovnim zakonitostima fenomena prijenosa, bilancom tvari i energije, reakcijskog inženjerstva te jediničnim procesima i operacijama u području inženjerstva okoliša.
Predmet je zamišljen kao svojevrstan uvod u predmet Tehnološki postupci koji se izvodi na diplomskom studiju Inženjerstvo okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30):
• Teorijske osnove (opće postavke, sustav, agregatna stanja, tok, pokretačka sila, otpori), metrologija (1)
• Definicija procesnog inženjerstva, fenomena prijenosa tvari i energije, razlika između jediničnih operacija i
jediničnih procesa (unit operations vs. unit processes) (1)
• Bilanca tvari i energije (3)
• Osnove teorije idealnih reaktora (šaržni i kontinuirani, kotlasti i cijevni reaktori); osnovni kinetički modeli
(3)
• Prijenos tvari i energije: Prijenos količine gibanja s primjerima (3)
• Prijenos tvari i energije: Prijenos količine tvari s primjerima (3)
• Prijenos tvari i energije: Prijenos količine topline s primjerima (3)
• Pregled jediničnih procesa i operacija u području inženjerstva okoliša; separacijski procesi (3)
• Procesna oprema u zaštiti voda i zraka i osnove dimenzioniranja iste (4)
• Osnove dimenzioniranja opreme u procesima obrade otpada: toplinski procesi (2)
• Osnove dimenzioniranja opreme u procesima obrade otpada: mehanički procesi (2)
• Osnove povezivanja jediničnih procesa i operacija – procesni blok dijagram; primjeri iz prakse (2)

Vježbe (15): Rješavanje konkretnih problema i zadataka vezanih za sadržaj metodske cjeline.

- prepoznati zakonitosti i primjere iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina te ih primijeniti u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
- izraditi tehničke crteže, provesti manje zahtjevne proračune, napraviti dijagrame i sudjelovati u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
- identificirati, analizirati i rješavati manje zahtjevne zadatke iz područja inženjerstva okoliša;
- koristiti tehnike, vještine i moderne inženjerske alate važne u praksi inženjerstva okoliša;
- predlagati strojarsku opremu, tehnološke procese i odabrane postupke obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivana Grčić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Stipišić, R: Operacije odvajanja u zaštiti okoliša, Skripta, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Sveučilišta u Splitu, 2011.
[2] Vasić-Rački, Đ.: Zbirka rješenih zadataka – Bilanca tvari i energije I

Preporučena:

[1] Felder, R. M; Rousseau, R. W.: Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley, 2005.
[2] Glasnović, A; Sander, A..: Prijenos tvari i energije, Skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu, 2007.