Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Osnove organske i anorganske tehnologije

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Osnove organske i anorganske tehnologije

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Studenti će se upoznati s procesima proizvodnje polimera i polimernih proizvoda.
Studenti će se upoznati s procesima proizvodnje najvažnijih anorganskih proizvoda, te osnovama proizvodnje mineralnih gnojiva, mineralnih veziva, keramičkih proizvoda i stakla, kao i osnovama proizvodnje bojila i premaza. Dodatno, baza predmeta su kolegij Kemija i Kemijski praktikum, stoga ova kolegij predstavlja logičan nastavak obrazovanja studenata o anorganskim i polimernim organskim tehnologijama i proizvodima koji se koriste u inženjerstvu okiliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja:
Podjela polimera (3) Procesi polomerizacije (4) Polimerni proizvodi (4) Klasifikacija i sistematika anorganskih procesa (3) Najvažniji bazni anorganski procesi (sinteza amonijaka, proces proizvodnje nitratne, sulfatne i fosfatne kiseline, procesi proizvodnje mineralnih soli) (4) Procesi proizvodnje mineralnih gnojiva (3) Procesi proizvodnje mineralnih veziva (3) Procesi proizvodnje stakla i keramike (3) Procesi proizvodnje bojila i premaza (3)

Seminari:
Seminar na temu polimera, izrade polimernih materijala i proizvoda, te mogućih vrsta polimera u okolišu i otpadu. Studija slučaja. (8) Seminar na temu anorganskih tehnologija, proizvoda. Studija slučaja. (7)

1. primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
2. identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
3. korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
4. predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
5. procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša;

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić, Izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Materijali dostupni na Merlinu

Preporučena:

• C. Hall, Polymer materials, An introduction for technologists and scientists, 2nd Ed, Whiley and sons, New York, 1998.
• R. Krstulović: Tehnološki procesi anorganske industrije. Sveučilište Split, Tehnološki fakultet u Splitu, Split 1986.
• Tehnička enciklopedija, HLZ, Zagreb
• Hrnjak Murgić, et.al., Nanoparticles in active polymer food packaging, Smithers, Shawbury, 2015.