Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Metode analize polimera u industriji i okolišu

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Metode analize polimera u industriji i okolišu

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s pojedinim tehnikama i metodama rada koje se koriste za analizu polimera i polimernih materijala te otpada na osnovi kojih studenti usvajaju osnovna znanja o njihovim svojstvima koja su značajna za njihovu konačnu primjenu. Osposobljavanje studenata za samostalnu identifikaciju, analizu i karakterizaciju polimera, polimernih materijala i otpada.
Ovaj kolegij upotpunjava znanja studenata nakon savladavanja osnovnih i izbornih kolegija na preddiplomskom studiju te ih povezuje sa nastavkom obrazovanja na diplomskom studiju, osobito sa sa kolegijima vezanim uz tematiku otpada, otpadnih voda i materijala.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja: 30 sati
Osnove karakterizacije polimera. 3 sata
Priprema uzoraka za analizu (kruti, tekući i plinoviti uzorci). 2 sata
Identifikacija i karakterizacija polimera. 3 sata
Karakterizacija molekulskih masa. 2 sata
Analiza spektroskopskih tehnika. 3 sata
UV, FTIR, FTIR-ATR, NMR metode. 4 sata
Fizička i kemijska svojstva polimera. 3 sata
Viskoznost polimera i polimernih materijala. 3 sata
Mikroskopske metode u karakterizaciji polimera. 3 sata
Karakterizacija površina polimera i polimernih materijala. 2 sata
Mehanička svojstva polimera. 2 sata
Seminari: 15 sati
Studija slučaja identifikacije nepoznatih polimernih materijala
Laboratorijske vježbe: 15 sati
Praktični rad vezan uz laboratorijsku identifikaciju i karakterizaciju polimernih materijala

Primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša; identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša; korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša; predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada; procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša.

Poznavanje i razumijevanje znanstvenih principa važnih za inženjerstvo polimera i polimernih materijala; identificiranje i primjenjivanje znanja u rukovanju različitom znanstvenom opremom za karakterizaciju polimera i polimernih materijala na siguran način; sposobnost primjene stečenog znanja u proizvodnom procesu polimera i polimernih materijala; sposobnost samostalnog pristupa analizi materijala od postupka uzorkovanja, izbora metode do interpretacije rezultata.; stjecanje svijesti o utjecaju polimera i polimernih materijala na okoliš.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač, Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] C. E. Carraher Jr.: Giant molecules 2nd ed.,John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.
[2] P. Munk: intorduction to macromolecular Science, John Wiley & Sons, New York,1989.
[3] D.A. Skoog, J.F. Holler, T.A.Nieman Principles of Instrumental Analysis, 5th ed. Saunders College Publishing, 1998.
[4] G. Kümpf, Characterization of Plastics by Physical Methods, Hanser Pub. München 1986.
[5] Z. Hrnjak-Murgić: Gospodarenje polimernim otpadom, Sveučilišni priručnik, FKIT, 2016.

Preporučena:

-