Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Biljke, životinje i gljive Hrvatske

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Biljke, životinje i gljive Hrvatske

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje sa:
- značajnim i najčešćim vrstama biljaka, životinja i gljiva Hrvatske;
- metodama zaštite vrsta na staništu;
- suzbijanjem invazivnih vrsta;
- osnovnim morfološkim, fiziološkim i ekološkim karakteristikama navedenih vrsta.


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 20 A (auditorne vježbe)
  • 25 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod u živi svijet RH, nomenklaturu i determinaciju (1 sat P)

- Pregled najčešćih i značajnih biljnih vrsta u RH (mahovina, papratnjača, golosjemenjača i kriptosjemenjača) uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 6 sati V, 5 sati S, 2 sata e-učenja)
- Pregled najčešćih i značajnih vrsta beskralješnjaka uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 6 sati V, 5 sati S, 2 sata e-učenja)
- Pregled najčešćih i značajnih vrsta kralješnjaka uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 4 sata
V, 5 sati S, 2 sata e-učenja)
- Pregled najčešćih i značajnih vrsta gljiva u RH uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 4 sata
V, 3 sata S, 2 sata e-učenja)
- Ugrožene i zaštićene vrste. Glavni razlozi ugroženosti. Mjere i metode zaštite vrsta. Strane invazivne vrste (1 sat P,
2 sata S, 2 sata e-učenja)

- primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
- suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš
- upoznati važne kakrakteristike pojedinih vrsta i skupina živih organizama
- prepoznavati neke od najčešćih i značajnih vrsta Hrvatske
- primijeniti metode zaštite vrsta u okolišu

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika. Alfa, Zagreb.
[2] Matoničkin, I., Klobučar, G., Kučinić, M. (2010): Opća zoologija. Školska knjiga, Zagreb.
[3] Tkalčec, Z., Mešić, A., Matočec, N. i Kušan, I. (2008): Crvena knjiga gljiva Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo kulture, Zagreb.

Preporučena:

Šafarek, G. (2016): Životinje Hrvatske. Mozaik knjiga, Zagreb.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+