Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Biljke, životinje i gljive Hrvatske

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Biljke, životinje i gljive Hrvatske

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje sa:
- značajnim i najčešćim vrstama biljaka, životinja i gljiva Hrvatske;
- metodama zaštite vrsta na staništu;
- suzbijanjem invazivnih vrsta;
- osnovnim morfološkim, fiziološkim i ekološkim karakteristikama navedenih vrsta.


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 20 A (auditorne vježbe)
  • 25 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod u živi svijet RH, nomenklaturu i determinaciju (1 sat P)

- Pregled najčešćih i značajnih biljnih vrsta u RH (mahovina, papratnjača, golosjemenjača i kriptosjemenjača) uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 6 sati V, 5 sati S, 2 sata e-učenja)
- Pregled najčešćih i značajnih vrsta beskralješnjaka uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 6 sati V, 5 sati S, 2 sata e-učenja)
- Pregled najčešćih i značajnih vrsta kralješnjaka uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 4 sata
V, 5 sati S, 2 sata e-učenja)
- Pregled najčešćih i značajnih vrsta gljiva u RH uz osnove morfologije i ekologije odabranih vrsta (2 sata P, 4 sata
V, 3 sata S, 2 sata e-učenja)
- Ugrožene i zaštićene vrste. Glavni razlozi ugroženosti. Mjere i metode zaštite vrsta. Strane invazivne vrste (1 sat P,
2 sata S, 2 sata e-učenja)

- primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
- suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš
- upoznati važne kakrakteristike pojedinih vrsta i skupina živih organizama
- prepoznavati neke od najčešćih i značajnih vrsta Hrvatske
- primijeniti metode zaštite vrsta u okolišu

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika. Alfa, Zagreb.
[2] Matoničkin, I., Klobučar, G., Kučinić, M. (2010): Opća zoologija. Školska knjiga, Zagreb.
[3] Tkalčec, Z., Mešić, A., Matočec, N. i Kušan, I. (2008): Crvena knjiga gljiva Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo kulture, Zagreb.

Preporučena:

Šafarek, G. (2016): Životinje Hrvatske. Mozaik knjiga, Zagreb.