Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geologija 1

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geologija 1

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studente za teorijsku i praktičnu primjenu osnova geologije u geotehničkom, hidrotehničkom inženjerstvu i inženjerstvu okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod u geologiju; Postanak svemira i Zemlje, osnovni sastav Zemlje i tektonika ploča; Minerali i stijene; Tektonika - deformacije, pojave, položaj stijena u litosferi, slojevi, naslage, teksture; Endodinamski procesi - magmatizam, metamorfizam, epirogenetski pokreti, orogenetski pokreti, tektonika ploča; Recentni endodinamski procesi i pojave - seizmičke regije i mikroregije; Egzodinamski procesi - trošenje, erozija, prijenos materijala; Hidrološki ciklus i podzemne vode; Osnovni principi geologije krša i geomorfologija fenomena; Klimatske promjene i posljedice; Geološki hazardi - tsunamiji, poplave, potresi, erupcije vulkana, klizišta; Geologija kao osnova za istraživanje mineralnih I energetskih resursa te inženjerstva okoliša.

Osnovna podloga za daljnje obrazovanje u inženjerstvu okoliša, geotehnici i hidrotehnici (mehanika tla i stijena, hidrogeologija, inženjerska geologija, hidrogeokemija, geofizika, zaštita okoliša, zbrinjavanje otpada itd.)

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Sanja Kapelj
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Herak, M.: Geologija, 5. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
[2] Šestanović, S.: Osnove geologije i petrografije, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
[3] Kapelj, S.: Materijali za kolegij Geologija I u sustavu za e-učenje (Merlin),

Preporučena:

[1] Plummer, C.C., McGeary G.: Physical Geology, WBC Wm.C. Brown Publishers, 1997.
[2] Kehev, A.E.: Geology for Engineers & Environmental Scientists 3rd ed., Prentice Hall, 2006.
[3] Pipkin, B., Trent, D.D., Hazlett, R., Bierman, P.: Geology and Environment. 5th ed., Thompson books, 2008.