Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Osnove zaštite okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Osnove zaštite okoliša

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Studentima će se objasniti svrha, osnovni pojmovi i važnost zaštite okoliša kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Sadržaj kolegija obraditi će se na razini kojom će se omogućiti bolje razumijevanje stručnih kolegija u kontekstu zaštite okoliša te predočiti međusobna povezanosti ljudskih aktivnosti i okoline, te inženjerski pristup korištenju resursa da bi se mogu racionalno koristiti.


Izvedba:

  • 45 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Značaj zaštite okoliša i ekologije, osnovni pojmovi ekologije, podjela ekosustava, osnove ekosustava, hranidbeni lanci, kruženje tvari u prirodi, C, H2O, N2, P, S; Globalni i lokalni efekti zagađivanja. Rast populacije stanovništva, porast korištenja prirodnih resursa i posljedice na Zemlju. Litosfera, zagađenje litosfere, uloga geoznanosti u zaštiti okoliša. Kruženje vode u prirodi, značaj vode u razvoju društva, onečišćenje i značaj zaštite podzemnih voda. Zagađenje atmosfere česticama, plinovima, širenje zagađenja u atmosferi, osnove pročišćavanja plinova od najčešćih polutanata, osnovni pojmovi o buci, nastanku, sprečavanju nastanka i zaštiti od buke. Standardi kvalitete vode i zraka, osnovi mjerenja i prezentacije rezultata. Otpad, podjela po vrsti i mjestu nastanka, komunalni otpad i načini zbrinjavanja, cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada. Održivi razvoj i konflikti, strategija zaštite okoliša, aktualni problemi zaštite okoliša, lokalni problemi zaštite okoliša. Stanje, strategija i plan zaštite okoliša. Sudionici u zaštiti okoliša, zakonska regulativa. Uloga inženjerske struke u zaštiti okoliša.

Sagledavanje problema zaštite okoliš; Izvođenje, zahvata u skladu s načelima zaštite okoliša.

6 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Mario Šiljeg
Suradnik: Lucija Radetić, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Materijali postavljeni na web stranici fakulteta za dotični kolegij i bilješke sa predavanja
[2] Rogić, V.: Osnove ekologije i tehničke zaštite okoliša, skripta, Geotehnički fakultet Varaždin, 1996.
[3] Benac, Č.: Zaštita okoliša za studente graditeljstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2005.
[4] Enger, D. E., Smith, B. F.: Envrionmental science - A Study of Interrelationships, McGraw-Hill, 2002.

Preporučena:

[1] Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001.
[2] Vuković, Ž.: Zaštita okoliša, Građevinski fakultet, Zagreb, 2002.
[3] Web stranice MZOPU, AZO i dr.
[4] Salvato, J. A., Nemerow, N. L., Aquardy, F. J., Environmental engineering, John Wily and Sons, 2003.
[5] T.E. Graedel, B.R. Allenby, Industrial Ecology, Rentice Hall Pearson Education, Inc., 2003.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+