Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Nacrtna geometrija

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Nacrtna geometrija

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Razvijanje prostornog zora – predočavanja trodimenzionalnih geometrijskih predmeta, ploha i topografskih ploha iz dvodimenzionalnih ravninskih crteža. Usvajanje i primjena osnovnih geometrijskih metoda u geoinženjerstvu.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod. Općenito o projiciranju. Perspektivna kolineacija i afinost. Krivulje drugog stupnja. Ortogonalna (Mongeova) projekcija na dvije ravnine. Točka. Pravac. Ravnina. Sutražnice prve i druge skupine. Probodište pravca i ravnine. Položajni i metrički problemi. Tijelo u općem položaju, uglato i oblo. Aksonometrija: kosa aksonometrija i kosa projekcija. Pohlkeov poučak. Aksonometrijska slika geometrijskog tijela. Kotirana projekcija. Položajni i metrički odnosi točke, pravca i ravnine. Položajni i metrički odnosi geometrijskog tijela u prostoru. Topografske plohe, slojnice i profili. Sloj (krovinska i podinska ravnina, izdanak, pružanje sloja, debljina sloja, prikloni kut sloja).
Situacija zemljanih radova - cesta na terenu. Nasipi, usjeci, kanali i profili uz cestu.

Razvijanje onih znanja i vještina koja su potrebna za grafičko predočivanje prostornih geometrijskih tvorevina i za korištenje i razumijevanje tehničke dokumentacije.

5 ECTS

Nastavnik: Mr.sc. Predrag Lončar
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Babić I., Gorjanc S., Sliepčević A., Szirovicza V.: Konstruktivna geometrija - Vježbe, IGH, Zagreb, 1994.

Preporučena:

[1] Niče V.: Deskriptivna geometrija, Školska knjiga, Zagreb 1992.
[2] Baldasar-Horvatić K., Babić I.: Nacrtna geometrija, SAND d.o.o., Zagreb 1997.
[3] Babić I., Gorjanc S., Sliepčević A., Szirovicza V.: Nacrtna geometrija – zadaci, HDKGIKG, Zagreb, 2002.