Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Engleski jezik 1

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Engleski jezik 1

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 1. semestar

Cilj predmeta: Razviti mogućnost komunikacije s općom i tehničkom terminologijom na engleskom jeziku.


Izvedba:

  • 0 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod u engleski jezik. Osnove engleske gramatike: (1) pregled glagolskih vremena ( Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, expressing future, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous ); ( 2 ) pridjevi i prilozi ( tvorba, korištenje, komparacija ); ( 3 ) brojive i nebrojive imenice, izražavanje količine. Zadaci s vježbama. 14 sati. Stručni tekstovi: ( Is Environmental Engineering right for you?; Hydrogeology- Water as a source of life; Global warming and climate change; Energy sources; Waste water treatement; Waste disposal and waste management ). Razumijevanje, aktivno usvajanje osnovnog sadržaja i prepričavanje. Zadaci s vježbama. 12 sati.

Razumijevanje jednostavnog stručnog, tehničkog konteksta i prenošenje sadržaja na engleskom jeziku.

2 ECTS

Nastavnik: Ana Jelčić, pred.
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Jelčić, Ana: English in Environmental Engineering 1 ( skripta )
[2] Materijali s e-učenja.

Preporučena:

[1] Evans,V., Dooley,J., Blum, E.: Environmental Science, Express Publishing, 2013.
[ 2] Evans, V., Dooley, J., Rodgers, K.: Environmental Engineering, Express Publishing, 2013.
[ 3] Markner-Jäger, Brigitte: Technical English for Geosciences, Springer, 2008.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+