Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Fizika 1

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Fizika 1

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Predmet predstavlja nužni prirodoslovni temelj suvislom ostvarenju izobrazbe u okvirima predmeta iz područja tehnike. Cilj predmeta je usvajanje općih prirodoslovnih polazišta za sve posebne predmete iz tehnike u kojima su nužna elementarna znanja iz kinematike, dinamike i opće gravitacije. Cilj predmeta je i spoznaja o jedinstvenom kauzalnom ustrojstvu prirode.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Kinematika materijalne točke. Newtonovi zakoni u inercijskom i neinercijskom referentnom sustavu. Potencijalno polje sila, konzervativna sila. Rad, kinetička i potencijalna energija. Zakon očuvanja mehaničke energije. Zakon očuvanja količine gibanja, sudari. Osnove kinematike i dinamike krutog tijela. Newtonov zakon gravitacije. Jakost gravitacijskog polja materijalne točke i homogene kugle. Gravitacijska potencijalna energija. Rad u gravitacijskom polju.

Predmet ima za cilj upoznati studenta s principima kinematike, dinamike i opće gravitacije, kao i stjecanje vještine da se oni prepoznaju i kompetentno primijene pri rješavanju problema u posebnim tehničkim disciplinama.

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivan Hip
Suradnik: Dr.sc. Davor Stanko


Literatura:

Obavezna:

[1] Hip, I., Petric, M.: Materijali za kolegij Fizika I. u sustavu za e-učenje (Merlin), Geotehnički fakultet, Varaždin, 2017.

Preporučena:

[1] Kranjčec, M.: Predavanja iz Fizike I, recenzirani nastavni tekstovi [Osnove kinematike (2006), Osnove dinamike (2007), Gravitacija (2008)] - PDF format (dostupno preko sustava za e-učenje) [2] Kulišić, P.: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
[3] Kittel, Ch., et al.: Mehanika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1981.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+