Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Računalno projektiranje

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Računalno projektiranje

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studente za samostalan rad u poslovima izrade i ažuriranja nacrta koji se koriste kao sastavni dio tehničke dokumentacije. CAD (Computer Aided Design) programi nezaobilazni su dio svakog suvremenog projektnog ureda, a izrada nacrta je sastavni dio svakog projekta. Računalno projektiranje odlikuje brzina i preciznost izrade, kao i jednostavna mogućnost manipulacije i arhiviranja gotovih dokumenata i njihovog kasnijeg korištenja.


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Vrste i sadržaj tehničke dokumentacije. Norme i mjerila. Uporaba računala pri izradi tehničke dokumentacije - CAD sustavi. Radno sučelje i osnovne postavke programa AutoCAD. Postavljanje parametara crteža. Upotreba programskih funkcija za pomoć pri crtanju. Načini i mogućnosti preciznog crtanja. Naredbe za kreiranje osnovnih ravninskih geometrijskih objekata. Svojstva objekata i načini jednostavne i složene modifikacije nacrtanih objekata. Organiziranje crteža pomoću slojeva (layers), rad sa blokovima i atributima. Rad s tekstom. Izbor kotnog stila i kotiranje. Šrafiranje. Konfiguracija pisača i ispis.

Stjecanje vještina u radu s programom AutoCAD i ažuriranju nacrta kao sastavnih dijelova tehničke dokumentacije korištenjem računala.

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivan Hip
Suradnik: Mario Zidar, dipl.ing.rud.


Literatura:

Obavezna:

[1] Zidar, M., Hip, I.: Materijali za kolegij Računalno projektiranje u sustavu za e-učenje (Merlin)

Preporučena:

[1] Finkelstein, E.: AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 - Bible, Wiley Publishing Inc., 2005.
[2] Harrington, D. J.: Autocad 2005, Miš, Zagreb, 2005. [3] http://www.cadtutor.net/acad/