Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geologija 2

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geologija 2

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studente za teorijsku i praktičnu primjenu osnova petrologije, petrografije i stratigrafije u geotehničkom, hidrotehničkom inženjerstvu i inženjerstvu okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod - praktična primjena petrografije i stratigrafije; Osnovni principi kristalografije i mineralogije; Grupe minerala; Magmatske stijene - geneza, sastav, sistematizacija; Sedimentne stijene - geneza, sastav, sistematizacija; Metamorfne stijene - geneza, sastav, sistematizacija; Trošenje i glavna svojstva nekih stijena i terena s geotehničkog i hidrotehničkog stajališta, primjena u inženjerstvu okoliša; Neka ležišta tehničkog i arhitektonsko-tehničkog kamena u Hrvatskoj; Osnove stratigrafije; Apsolutna i relativna starost; Stratigrafska klasifikacija i kategorije; Geološko kartiranje, GIS alati i aplikacije; Geološka građa i sastav Hrvatske i okolnih regija.

Osnovna podloga za daljnje obrazovanje u geotehničkom, hidrotehničkom inženjerstvu i inženjerstvu okoliša (mehanika tla i stijena, hidrogeologija, inženjerska geologija, hidrogeokemija, itd.)

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Sanja Kapelj
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Vrkljan, M.: Mineralogija i petrologija - osnove i primjena., Rudarsko - geološko - naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
[2] Herak, M.: Geologija, 5. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
[3] Kapelj, S.: Materijali za kolegij Geologija II u sustavu za e-učenje (Merlin)

Preporučena:

[1] Šestanović, S.: Osnove geologije i petrografije, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
[2] Tišljar, J.: Sedimentne stijene - I i II dio, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, ŠK, Zagreb, 1994.
[3] Osnovna geološka karta Hrvatske 1:100.000