Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Opća ekologija

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Opća ekologija

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Student će steći temeljna znanja o ekologiji kao znanosti te o problematici kojom se ona bavi. Nadalje, steći će spoznaje o interakcijama između organizama i njihovog prirodnog okoliša te utjecaju čimbenika okoliša na raspored i rasprostiranje organizama. Naučiti će osnovne ekološke zakonitosti, kao što je kruženje tvari i protjecanje energije što je osnova za razumijevanje izuzetno bitnog pojma a to je intenzitet organske proizvodnje pojedinih ekoloških sustava.


Izvedba:

  • 45 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod u ekologiju, ekologija kao interdisciplinarna znanost; Temperatura kao ekološki čimbenik, fiziološke grupe životinja, utjecaj topline na rast i razvoj, termofili i kriofili; Svjetlost kao ekološki čimbenik, utjecaj svjetlosti na živi svijet, cirkadijski ritam, fotoperiodizam i fenološke pojave, bioluminiscencija; Voda i metabolički plinovi, vlažnost zraka kao ekološki čimbenik, kserofilni organizmi, regulacija vode u tijelu životinja, O2 i CO2 u vodi i atmosferi; Populacija, gustoća populacije, rast populacije, regulacija populacije, metapopulacija, strategije razvoja i životni ciklus; Ineterspecijski odnosi, intraspecijska i interspecijska kompeticija, ekološka niša, simbioza, mutualizam, komenzalizam, amenzalizam, predatorstvo, prilagodbe predatora i plijena, Lotka-Voltera princip, funkcionalni i numerički odgovor predatora, parazitizam, prilagodbe parazita; Biocenoza, struktura biocenoze, bioraznolikost, sukcesije; Ekosistem, energija u ekosistemu, primarna i sekundarna proizvodnja, hranidbeni lanci i trofički odnosi, ekološke piramide; Biogeokemijski ciklusi dušika, fosfora, sumpora, ugljika, kisika i vodika; Globalne promjene, efekt staklenika i globalno zatopljenje, kisele kiše, ozonske rupe, degradacija i uništavanje staništa; Osnovna ekološka obilježja bioma i kopnenih voda; Osnovna ekološka obilježja mora i oceana.

Ovaj kolegij ima za cilj omogućiti studentima da steknu znanja, vještine i sposobnosti koje su im potrebne za promatranje, analizu i interpretiranje činjenica vezanih uz ekologiju te korištenje tih informacija u ostvarenju djelotvorne zaštite pojedinih organizama i njihovih staništa. Studenti će biti sposobni: opisati osnovne principe u ekologiji, objasniti odnose između živog svijeta i okoliša, utvrditi i objasniti tipove interakcija između vrsta, planirati eksperimentalni rad u ekologiji, analizirati ekološke podatke.

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Zvjezdana Stančić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Jelenić, S., Kerovec, M., Ternjej, I., Mihaljević, Z.: Biologija 4 Genetika - Ekologija - Evolucija (Udžbenik iz biologije za četvrti razred gimnazije), Profil, Zagreb, 2004.
[2] Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša/Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 1999.

Preporučena:

[1] Smith, R.L., Smith, T.M., 2006: Elements of Ecology, Benjamin/Cummings Science Publishing, 2006.
[2] Scott, M.: Ecology, Oxford University Press, 1994.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+