Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Uvod u geokemiju okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Uvod u geokemiju okoliša

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Predmet nudi studentima osnovna znanja o teoretskoj i praktičnoj primjeni geokemije okoliša u inženjerstvu okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod u geokemiju okoliša – vrijeme zadržavanja i spremnici u okolišu; Porijeklo elemenata i njihova prirodna i antropogena raspodjela na površini Zemlje; Geokemijske reakcije i procesi; Biogeokemijske transformacije, kinetika i dinamika reakcija; Porijeklo, ponašanje, štetnost i opasnosti od hranjivih soli, teških kovina, radionuklida, organskih spojeva; Litosfera - trošenje stijena i nastanak tala, uloga tala i sedimenata, transport tvari; Hidrosfera – sastav, ponašanje i transport tvari u površinskim i podzemnim vodama, te marinskom okolišu; Atmosfera – sastav, ponašanje i transport tvari u obliku plinova i aerosola, kisele kiše; Monitoring okolišnih parametara (uzorkovanje zraka, tla i sedimenata); Prikaz, analiza i interpretacija podataka o okolišu (geokemijsko kartiranje, analize, proračuni i modeliranje).

Razumijevanje prirodnog geokemijskog ciklusa elemenata i antropogenih utjecaja na te cikluse u različitim okolišima na Zemlji. Prepoznavanje međusobne interakcije između različitih geokemijskih procesa i okoliša. Razumijevanje i interpretacija podataka o okolišu.

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Sanja Kapelj
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Eby, N.: Principles of Environmental Geochemistry, 1st ed., Brook/Cole 528 p., 2004.
[2] Levačić, E.: Osnove geokemije vode, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
[3] Zabilješke s predavanju u PowerPointu i dijelovi skripte u PDF formatu.

Preporučena:

[1] Manahan, E.S.: Environmental Chemistry, 8th ed., Taylor and Francis CRC Press, 2008.
[2] Plummer, L.N., Prestemon, E.C., Parkhurst, D.L.: An interactive code (NETPATH) for modelling net geochemical reactions aling flow path, Version 2.0. USGS Water-Resources Investigation Report 94-4169, Reston, Virginia, 1994.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+