Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Saša Zavrtnik, dr. med. vet.


CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za upravljanje vodama
Kat: 1
Soba: Laboratorij za geokemiju okoliša
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 937
Mobitel: -
E-mail: sasa.zavrtnik@gfv.unizg.hr


Kolegiji:
Kemijski praktikum
Analitička kemija okoliša

Diplomski studij:
Hidrogeokemija
Geokemija tla


Saša Zavrtnik je maturirao kao kemijski tehničar na Rudarskoj i kemijskoj školi u Varaždinu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao doktor veterinarske medicine. Doktorand je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje radi kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja s punim radnim vremenom u Laboratoriju za geokemiju okoliša.

U nastavi sudjeluje kao pomoćno nastavno osoblje. Priprema laboratorijske vježbe iz kolegija Kemijski praktikum i Analitička kemija okoliša na preddiplomskom studiju te Hidrogeokemija i Geokemija tla na diplomskom studiju. Prema potrebi uključuje se u izvođenje praktične nastave iz navedenih kolegija. Sudjelovao je u izradi više završnih i diplomskih radova. Suradnik je u nastavi na engleskom jeziku iz kolegija Pozitivan utjecaj životinja na zdravlje ljudi na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslovni je predavač iz polja interdisciplinarnih tehničkih znanosti.

Stručnim i znanstvenim radom bavi se kao analitičar u Laboratoriju za geokemiju okoliša. Radi analize voda, tala (uključujući agrokemijske analize za potrebe poljoprivrede), sedimenata i otpada na sofisticiranim uređajima poput atomskog apsorpcijskog spektrometra, UV/VIS spektrofotometra, TOC/TN analizatora i drugih u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i priznatom metodologijom. U svom 12 godina dugom laboratorijskom radnom stažu kontinuirano se usavršava kroz sudjelovanje na radionicama, tečajevima, seminarima i školovanjima vezanim uz laboratorijske uređaje, tehnike i metode te laboratorijsku dokumentaciju.

Surađivao je na nekoliko stručnih i znanstvenih projekata i aktivno je sudjelovao na međunarodnim konferencijama iz područja zaštite voda, cjelovitog pristupa okolišu i bioetike. Autor je šest objavljenih djela: U početku bijaše Život, Stvoriteljeva ostavština, Zdravi međuodnos ljudi i životinja, Laboratorij za geokemiju okoliša – povijesni pregled prvih 10 godina postojanja i djelovanja, Titraji Života i Učenici i učitelji te više znanstvenih, stručnih i popularnih članaka. Član je Hrvatskog bioetičkog društva.