Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Prof. dr. sc. Stjepan Strelec

CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za geotehniku
Kat: 2
Soba: 43
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 916
Mobitel: +385 91 408 9006
E-mail: stjepan.strelec@gfv.unizg.hr


Kolegiji:

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Geotehnički praktikum I
Eksploatacija mineralnih sirovina
Geotehnička terenska istraživanja
Stabilnost kosina

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša
Buka, vibracija i svjetlosno onečišćenje
Miniranje
Geotehnički praktikum II

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša
Podpovršinska istraživanja
Geofizika u inženjerstvu okoliša


Biografija:

Stjepan Strelec rođen je 2. rujna 1961. godine u Vinici, Varaždinska županija, Hrvat. Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju oslobođen polaganja završnog ispita (mature), zbog odličnog uspjeha na Srednjoškolskom centru za metalske i elektrotehničke kadrove u Varaždinu, smjer automatika (elektronika, elektrotehnika i strojarstvo).

Diplomirao je 1987. godine na geotehničkom smjeru RGN fakulteta u Zagrebu na temi „Analiza iskorištenja blokova arhitektonsko-građevnog kamena u RO „Jedinstvo Ivanec s tehničko-ekonomski prikazom“. Od listoopada 1987. godine radi na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu. Magistrirao je 1993. godine na RGN fakultetu na temi "Određivanje minerskih značajki stijenskog masiva geofizičkim metodama" i time stekao akademski stupanj magistra tehničkih znanosti. Iste godine izabran u znanstveno nastavno zvanje - znanstveni asistent. Doktorsku disertaciju obranio je 21.12 2001. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu na temi "Optimalizacija miniranja u svrhu dobivanja željene fragmentacije odminirane stijenske mase". U suradničko zvanje višeg asistenta izabran je 2002. godine za predmete Bušenje i Miniranje. Uz navedene predmete radio je i kao asistent iz predmeta Mehanika tla i Temeljenje (nostitelj, prof. dr. sc. Vlasta Szavits-Nossan).

U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran je 2003. godine iz znanstvenog područja tehničkih znanosti polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo. 2012. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, a 2017. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.

Aktivno je bio uključen na znanstvenim projektima Kompjuterske simulacije miniranja (br. 2-01-154), Istraživanje glina IN SITU primjenom eksploziva (br. 2-99-152 i 160152), Optimalizacija miniranja za dobivanje željene fragmentacije (160145), Modeliranje konsolidacije tla (160052), i Ispitivanje i modeliranje poboljšanog tla i stijene (082-0822161-2187). Bio je voditelj znanstvenog projekta MZOŠ-a Br. 5.7.1.2. “Geofizičko – geotehničko istraživanje odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša te znanstvenog projekta GFV-a “Procjena dinamičkih svojstava tla seizmičkim metodama. Trenutno je voditelj institucijskog projekta GFV-a „Analiza i sinteza vrijednosti fizikalno-mehaničkih karakteristika prašinastih glina“ i sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu „Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi), KK.01.1.1.04.0006

Sudjelovao u radu na nizu znanstvenih i istraživačkih projekata iz oblasti geotehnike, rudarstva i ekologije. Bio je član uredničkog odbora znanstvenog časopisa Croatian Geotechnical Journals (1994 - 1999) i glavni urednik znanstvenog časopisa Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2015-2018 te član znanstveno uredničkog odbora istog časopisa do danas.

Član je više stručnih i znanstvenih društva (Hrvatsko geotehničko društvo, International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, International Society for Rock Mechanics te Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin. Služi se i govori engleskim jezikom. Kao odgovorni voditelj ili projektant suradnik, autor je ili koautor mnogobrojnih studija seizmičkih efekata miniranja, geofizičkih i geotehničkih stručnih projekta, elaborata te studija utjecaja na okoliš. Autor je ili koautor više znanstvenih i stručnih radova objavljenih kod nas ili u svijetu iz područja rudarstva i geotehnike.

Mentor je više od 60 završnih i diplomskih radova na Geotehničkom fakultetu (2002. - 2022.) i komentor jednog obranjenog doktorskog rada (Građevinski fakultet Zagreb). Od 2009 do 2018 obnašao je dužnosti Prodekana za poslovanje, a od 2020. do 2022. godine bio je na funkciji predstojnika Zavoda za geotehniku.