Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Strateški dokumenti, planovi i izvješća

Kategorija: O fakultetu

STRATEŠKI DOKUMENTI, PLANOVI I IZVJEŠĆA
PUK izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sukladno Pravilniku o sustavu osiguranja kvalitete GFV-a, a kojeg dostavlja sveučilišnom Uredu za upravljanje kvalitetom (URKVA).


Povjerenstvo ima obvezu podnositi najmanje jednom godišnje izvješće o svom djelovanju Fakultetskom vijeću Geotehničkog fakulteta. Preslika godišnjeg izvješća prihvaćenog od Fakultetskog vijeća dostavlja se sveučilišnom Uredu za upravljanje kvalitetom (URKVA).


Područja osiguravanja kvalitete na Geotehničkom fakultetu između ostaloga obuhvaćaju i odobrenje, nadzor i periodično vrednovanje studijskih programa koji se izvode na Fakultetu.

DUGOROČNI DOKUMENTI VEZANI ZA VRJEDNOVANJE VISOKOG UČILIŠTA:


Strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2013–2017
Strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018–2022
Znanstveno-istraživačka strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018-2022

DOKUMENTI PRETHODNOG REAKREDITACIJSKOG CIKLUSA:

Samoanaliza Geotehničkog fakulteta (2011)
Reakreditacija - sažetak izvješća stručnog povjerenstva
Reakreditacijsko izvješće AZVO-a (2012.)
Akreditacijska preporuka AZVO-a (2013.)


GODIŠNJI PLANOVI AKTIVNOSTI I GODIŠNJA IZVJEŠĆA:

Plan aktivnosti za ak. god. 2015-2016
Godišnje izvješće za ak. god. 2015-2016
Plan aktivnosti za ak. god. 2016-2017
Godišnje izvješće za ak. god. 2016-2017
Plan aktivnosti za ak. god. 2017-2018


OSTALI DOKUMENTI:

Ostali dokumenti vezani za Sustav osiguranja kvalitete na Geotehničkom fakultetu (zapisnici sa sastanaka kao i različita izvješća) dostupni su na intranet stranici GFV-a ili putem upita poslanog na email.