Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Centar za razvoj karijera

Kategorija: Život na fakultetu
>> Centar za razvoj karijera Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu <<


Djelatnosti centra

Centar pomaže studentima tijekom studija u profesionalnom usmjeravanju i postizanju komepetencija za rani razvoj karijera. Centar sudjeluje u organizaciji Dana karijera, organizaciji mentorskih radionica, praćenju provedbe stručne prakse ogranizirane u sklopu Geotehničkog fakulteta, provedbi treninga karijernog savjetovanja te u ostalim srodnim aktivnostima.
Centar je za sada osnovan kao ured koji svoje aktivnosti provodi u sklopu ESF projekta Stručna praksa - Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša (UP.03.1.1.04.0059).
Nakon završetka projektnih aktivnosti, Centar će neovisno nastaviti s radom.

Voditeljica Centra je Doc.dr.sc. Dragana Dogančić


Kontaktirajte nas!

Geotehnički fakultet
Centar za razvoj karijera
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin

Telefon: 00385 42 408 920
Email: karijere@gfv.unizg.hr