Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Stančić

CROSBI

LinkedIn

ResearchGate

Zavod: Zavod za opće znanosti
Kat: 1
Soba: 30
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 947
Mobitel: + 385 91 408 9019
E-mail: zvjezdana.stancic@gfv.unizg.hr


Kolegiji:

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Opća ekologija
Biljke, životinje i gljive Hrvatske

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša
Zaštita prirode
Mikrobiologija okoliša
Zaštita i remedijacija tla

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša
Staništa Hrvatske
Ekološko inženjerstvo


Kratka biografija:

Obrazovanje
Završila je studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranila je 2000. godine pod naslovom „Travnjaci razreda Molinio-Arrhenatheretea u sjeverozapadnoj Hrvatskoj”. Usavršavala se godinu dana u Beču iz područja vegetacijske ekologije i to na Institute of Ecology and Conservation, Faculty of Science and Mathematics, University of Vienna i na Institute for Botany, University of Natural Resources and Applied Life Science.

Zaposlenja
Kao kustos pripravnik radila je na entomološkoj zbirci na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu; zatim kao asistent na botaničkoj grupi kolegija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu; a od 2010. do danas, prvo kao docent, a kasnije kao izvanredni profesor, na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu.

Znanstveni rad
Područje znanstvenog interesa: ne-šumska vegetacija, fitocenologija, vegetacijska ekologija, vaskularne biljke, strane invazivne biljne vrste, zaštita prirode, fitoremedijacija i entomologija. Objavila je oko 40 znanstvenih radova od čega je više od pola indeksirano u WoS bazi podataka.

Baza podataka
Autorica je fitocenološke baze podataka: „Phytosociological Database of Non-Forest Vegetation in Croatia”. Navedena baza podataka dio je međunarodnih baza podataka: European Vegetation Archive – EVA (http://euroveg.org/eva-database) i sPlot – The Global Vegetation Database (https://www.idiv.de/en/splot.html).