Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Europski zeleni plan - prilika za inženjere okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak, 19.02.2021. u kategoriji: Aktivnosti

Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Za borbu protiv tih problema Europa treba novu strategiju rasta koja će Uniju pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo u kojem:

 • 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova

 • gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa

 • ni jedna osoba ni jedna regija nisu zapostavljene.

 • Europski zeleni plan je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a. To će se postići pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

  Europski zeleni plan obuhvaća akcijski plan za:

 • unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo

 • obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja.
 • U planu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati te objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju.

  EU želi biti klimatski neutralan 2050. Da bismo to postigli, predložili smo europski propis o klimi kako bi politička obveza postala pravna obveza.

  Za ostvarenje tog cilja bit će potrebno djelovanje svih naših gospodarskih sektora, među ostalim:

 • ulaganje u tehnologije prihvatljive za okoliš

 • poticanje industrija na inovacije

 • uvođenje čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza

 • dekarboniziranje energetskog sektora

 • povećanje energetske učinkovitosti zgrada

 • suradnja s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.
 • EU će pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć onima na koje će prelazak na zeleno gospodarstvo najviše utjecati. To će učiniti u okviru mehanizma za pravednu tranziciju unutar kojeg će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi eura u najpogođenijim regijama.

  Geotehnički fakultet je već krenuo sa projektima koji se bave klimatskom otpornosti i utjecajem klimatskih promjena na krške vodonosnike. Projekt Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV) (KK.05.1.1.02.0022) bavi se problematikom povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanjem kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe na njih u sektorima vodnih resursa, turizma, poljoprivrede i zdravstva.

  Na otocima Korčuli i Cresu te u gradu Zadru uspostavit će se monitoring podzemnih voda te izraditi klimatski i hidrološki modeli za razdoblje do 2100.godine.