Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić


CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za upravljanje vodama
Kat: 3
Soba: 97
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 957
Mobitel: +385 91 179 1019
E-mail: anita.pticek.sirocic@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Kemijski praktikum
Analitička kemija okoliša
Metode analize polimera u industriji i okolišu
Osnove organske i anorganske tehnologije

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša
Upravljanje kakvoćom vode

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša
Recikliranje i zbrinjavanje polimera


Obrazovanje:
2001-2006 doktorirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, prosinac 2006

Radno iskustvo:
2006 – 2013 asistent na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
2013 – 2018 docent na Zavodu za hidrotehniku, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2018 - izvanredni profesor na Zavodu za hidrotehniku, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Područje znanstvenog istraživanja:
Sinteza graft kopolimera - istraživanje uvjeta polimerizacije i utjecaja strukture polimera na svojstva. Razgradnja i stabilnost polimernih materijala. Smjese polimera - mješljivost, istraživanje međufaza, morfologija, fizikalna i mehanička svojstva. Prerada polimera - ekstruzija, reaktivna ekstruzija i uvjeti prerade. Nanokompoziti/kompoziti za pakiranje hrane. Recikliranje polimernih materijala - kemijsko i mehaničko recikliranje PET i PE polimera.
Novija istraživanja uključuju razvoj i uvođenje novih metoda istraživanja vodnih resursa, zaštitu vodnih resursa, upravljanje podzemnim i površinskim vodama, hidrogeokemijska i agrokemijska istraživanja prirodnih i otpadnih voda te tla.

Recenzent znanstvenih članaka:
Polymer Engineering and Science, Journal of Applied Polymer Science, Environmental Technology,Polymer Bulletin, Food Biophysics, Polymer Degradation & Stability, American Journal of Applied Sciences, Archives of Dairy Research and Technology, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Časopis Inženjerstvo okoliša-Environmental Engineering, Journal of Elastomers & Plastics, Kemija u industriji, American Journal of Environmental Protection, Journal of the Science of Food and Agriculture, Textile & Leather Review, Journal of Composite Science, Applied Sciences, Air Quality, Atmosphere and Health, Sustainability

Autor i koautor: znanstvena knjiga "Nanoparticles in Active Polymer Food Packaging", znanstveni radovi citirani u CC, SCI, SCIex i ostalim bazama (CROSBI)

Članstvo:
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Društvo prijatelja kemijsko tehnološkog studija (AMACIZ), CROLAB, urednički odbor časopisa Inženjerstvo okoliša-Environmental Engineering, urednički odbor časopisa Materials Science: Materials Review, urednički odbor časopisa Composite Materials, urednički odbor časopisa Materials Science: Advanced Industrial Materials

Ostalo:
Voditeljica Laboratorija za geokemiju okoliša (2016-)
ECTS koordinatorica (2015-)
Brončana medalja za inovacije na 15. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2017, listopad 2017.