Go to the main Content

<< Back to the home page

Centar za razvoj karijera

Category: Život na fakultetu

Centar za razvoj karijera Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Djelatnosti centra

Centar pomaže studentima tijekom studija u profesionalnom usmjeravanju i postizanju komepetencija za rani razvoj karijera. Centar sudjeluje u organizaciji Dana karijera, organizaciji mentorskih radionica, praćenju provedbe stručne prakse ogranizirane u sklopu Geotehničkog fakulteta, provedbi treninga karijernog savjetovanja te u ostalim srodnim aktivnostima.

Kontaktirajte nas!

Geotehnički fakultet
Centar za razvoj karijera
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin

Telefon: 00385 42 408 920
Email: karijere@gfv.unizg.hr