Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Karlo Leskovar, mag.ing.geoing.

CROSBI

LinkedIn

ResearchGate

Zavod: Zavod za hidrotehniku
Kat: 3
Soba: 96
Konzultacije: 7:00 - 8:00 (pon - pet)

Telefon: -
Mobitel: +385 91 769 0077
E-mail: karlo.leskovar@gfv.unizg.hr


Kolegiji

Preddiplomski studij:
Inženjerska geologija
Hidrologija
Hidrotehničke građevine I*

Diplomski studij:

Hidrologija riječnih bazena
Vodoopskrba i odvodnja
Dinami i modeliranje podzemnih voda
Hidrotehničke građevine II*


Diplomirao: 2013. (Hidrogeološki odnosi u priobalnim krškim vodonosnicima; mentor: prof.dr.sc. Ranko Biondić)

Nastavna djelatnost:
Na prediplomskom studiju Inženjerstva okoliša asistent je na kolegijima Inženjerska geologija, Hidrologija i Hidrotehničke građevine I. Na diplomskom studiju Inženjerstva okoliša asistent je na kolegijima Hidrologija riječnih bazena, Vodoopskrba i odvodnja, Dinamika i modeliranje podzemnih voda te Hidrotehničke građevine II.

Znanstveno-istraživačka djelatnost:
Bavi se istraživanjem utjecaja otapanja snijega na otjecanje i primjenom daljinskih istraživanja s ciljem bolje prognoze otjecanja uzrokovanog otapanjem snijega. Istražuje mogućnost primjene daljinski opaženih fotografija snijegom i ledom prekrivenih površina u hidrološkim modelima temeljenim na umjetnim neuronskim mrežama (eng. Artificial Neural Networks - ANN) baziranima na ponavljajućim arhitekturama (eng. Recurrent Neural networks - RNN, Long-Short Term Memory - LSTM i Convolutional Long-Short Term Memory - ConvLSTM).Medium.com & GitHub

U slobodno vrijeme piše i objavljuje kratke priče o Python programiranju i primjeni u Hidrologiji na Medium.com.

Neke od skripti objavljenih u pričama na Mediumu, možete pronaći na GitHub profilu.