Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Mobilnost studenata

Kategorija: Mobilnost studenata

Mobilnost studenata u Hrvatskoj i inozemstvu moguća je kroz:

a) Studijski boravak:

Studijski boravak podrazumijeva boravak studenta na nekom od domaćih i stranih visokih učilišta u svrhu pohađanja nastave, polaganja ispita, izrade diplomskog rada. Student je dužan odabrati visoko učilište koje ima sličan studijski program onome koji je student upisao na Geotehničkom fakultetu radi priznavanja ECTS bodova. Ukoliko student želi ostvariti studijski boravak na području EU preko ERASMUS programa koji je najčešći, ali ne i jedini takav program, preduvjet je da Geotehnički fakultet ima potpisan bilateralni sporazum s partnerskom ustanovom.
Geotehnički fakultet ima u sklopu ERASMUS+ programa sklopljene važeće sporazume i to sa sljedećim institucijama:

- Montanuniversität Leoben, Austria (web)
- University of Maribor, Slovenia (web)
- Polytechnic University of Catalonia, Spain (web)
- University of Nova Gorica, Slovenia (web)
- University of Ljubljana, Slovenia (web)
- Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia (web)
- Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania (web)
- University of Naples Federico II, Italy (web)
- Dublin City University, Irelan (web)
- The Polytech Orleans Engineering Faculty, France (web)

Studenti se dodatno upućuju na redovito praćenje stranica Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijski-boravak/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

b) Horizontalnu mobilnost:

Temeljem odredbi članka 29. Pravilnika o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, studentu se može odobriti ostvarenje prava na horizontalnu mobilnost. Pravo se ostvaruje unutar Sveučilišta u Zagrebu upisom izbornih predmeta u okviru drugih sveučilišnih studija (studijskih programa) Sveučilišta u Zagrebu, a koji se ne izvode na studiju Geotehničkog fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Za ostvarenje horizontalne mobilnosti student je dužan, prije upisa u semestar u kojem ostvaruje mobilnost, u suradnji s ECTS koordinatorom matičnog učilišta, pronaći predmet na drugom učilištu/fakultetu, koji svojim sadržajem i ishodima učenja odgovara studijskom programu koji pohađa na matičnom fakultetu.
Student sam snosi eventualne troškove putovanja, ako se odabrani predmet drugih sveučilišnih studija (studijskih programa) Sveučilišta u Zagrebu ne provodi u Varaždinu.


c) Stručnu praksu:

Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Studenti su na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme (6 do 8 sati dnevno).
Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Iznimno, u sklopu programa Erasmus+ stručna praksa, moguće je završiti studij (diplomirati) prije polaska na mobilnost, ali pod uvjetom prijave na natječaj i potpisivanja dokumenta Learning Agreement for Traineeships prije završetka studija.
Student sam ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

Studenti se dodatno upućuju na redovito praćenje stranica Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/strucna-praksa/

---

Mogućnosti za sufinanciranje ili financiranje studentske mobilnosti

Odlazak studenata u inozemstvo najčešće se sufinancira kroz razne programe (ERASMUS, CEEPUS, i druge).Također postoji mogućnost pronalaska stipendija koje u potpunosti pokrivaju troškove studentske mobilnosti,ali takvih ima relativno malo. Radi ostvarivanja mobilnosti i dobivanja novčane potpore studenti trebaju pratitinatječaje (najčešće objavljene putem interneta) i pravovremeno se prijaviti.

Dodatne informacije o studentskoj mobilnosti:
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
Agencija za mobilnost i programe EU
ESN Croatia Erasmus Student Network
IASTE - studentska organizacija
BEST - studentska organizacija
Stipendije
StudyPortals

Sufinanciranje studentske mobilnosti od strane Geotehničkog fakulteta

Zbog važnosti studijskog boravka i stručne prakse u inozemstvu Geotehnički fakultet dodatno sufinancira mobilnost studenata. O mogućnostima sufinanciranja pogledajte niže priloženu Odluku.

Kontakt osoba za studentsku mobilnost Geotehničkog fakulteta

Postupak prijave i realizacije studentske mobilnosti odvija se u dogovoru s ECTS koordinatorom Geotehničkog fakulteta (Prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić, e-pošta: anita.pticek.sirocic@gfv.unizg.hr).


Vezani dokumenti:

Odluka o poticanju studentske mobilnosti.pdf
Kriteriji za ocjenu pristiglih prijava za mobilnost studenata (KA103) ak.god. 2021.-2022.pdf
Kriteriji GFV za rangiranje kanidata akademska mobilnost 2024..pdf