Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Doc.dr.sc. Nikola Kranjčić

CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za geotehniku
Kat: 2
Soba: 46
Konzultacije: srijedom od 9:00 do 11:00

Telefon: +385 42 408 950
Mobitel: -
E-mail: nikola.kranjcic@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Geodezija
Prometnice

Diplomski studij Inženjerstva okoliša
Daljinska istraživanja
Baze geopodataka


Kratka biografija:

Nikola Kranjčić rođen je u Varaždinu 16. listopada 1991. Osnovnu školu završio je u Petrijancu. Maturirao je na „Prvoj gimnaziji Varaždin” po obrazovnom programu prirodoslovno-matematičke gimnazije.

Godine 2010. upisao je sveučilišni preddiplomski studij na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij je završio 2013. godine i iste godine upisuje diplomski studij geodezije i geoinformatike, smjer geoinformatika na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava 2015. godine obranom diplomskog rada Servisno orijentirana generalizacija geoinformacija za turističke svrhe čime je stekao visoku stručnu spremu i akademski naziv magistra inženjera geodezije i geoinformatike. Za vrijeme studija sudjelovao je u nastavi kao demonstrator iz kolegija Analitička geometrija i linearna algebra i Diferencijalna geometrija.

Poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2017. godine. Doktorski rad Machine Learning Methods for Classification of Green Infrastructure in City Areas (Metode strojnoga učenja za klasifikaciju zelene infrastrukture na gradskim područjima) izradio je pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Medaka. Doktorski rad je obranio u lipnju 2020. i stekao akademski naziv doktor tehničkih znanosti, znanstveno polje geodezija.

Od rujna 2015. do kolovoza 2017. godine zaposlen je u privatnoj firmi GEO-DIN d.o.o. iz Varaždina kao magistar inženjer geodezije i geoinformatike.
Od rujna 2017. zaposlen je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave Zavoda za geotehniku iz kolegija: Geodezija, Prometnice, Daljinska istraživanja i Baze geopodataka.

U dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu dr. sc. Nikola Kranjčić objavio je 3 izvorna znanstvena rada, od kojih su dva u međunarodnim časopisima, 1 prethodno priopćenje, 1 pregledni znanstveni rad i 4 rada na međunarodnim konferencijama.

Od 2017. do 2019. sudjelovao je na projektu "Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures". Nositelj projekta bio je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a prof. dr. sc. Željko Bačić koordinator projekta.

2019. osvojio je drugo mjesto na prvom Copernicus Hackatonu u Zagrebu s prijedlogom aplikacije Geotwins. Kao mentor tima studenata 2019. osvojio je prvo mjesto na natjecanju GDI for STE(A)M Story Map u kategoriji Sveučilišta s temom Environmental Journey. 2019. primio je nagradu Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za znanstvenu izvrsnost.

Govori engleski jezik, a služi se i njemačkim jezikom.