Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Prijelaz s druge ustanove

Kategorija: Preddiplomski studij

Postupak priznavanja ispita položenih na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi

Temeljem Odluke o priznavanju ispita položenih na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi studenti Geotehničkog fakulteta koji su ranije studirali na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi imaju pravo podnijeti Zamolbu za priznavanje ispita ECTS koordinatoru Geotehničkog fakulteta.

Obrazac Zamolbe student ispunjava i potpisuje te zajedno s prijepisom ocjena, nastavnim planom i programom predmeta za koje traži priznavanje donosi ECTS koordinatoru tijekom listopada tekuće akademske godine.

Na temelju prijepisa ocjene i nastavnog plana i programa predmeta, ECTS koordinator u suradnji s predmetnim nastavnicima donosi Mišljenje o priznavanju ECTS bodova. Na temelju Mišljenja o priznavanju ispita dekan Geotehničkog fakulteta uz suglasnost prodekana za nastavu donosi Rješenje o priznavanju ostvarenih ECTS bodova.

Student je dužan u vremenskom roku od 30 dana od donošenja Rješenja i uručenja indeksa otići do predmetnih nastavnika na potpisivanje indeksa kako bi cjelokupni proces priznavanja ispita završio tijekom zimskog semestra –prije ispitnih rokova.

ECTS koordinatorica: Prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Telefon: 042 408 957
E-mail: anita.pticek.sirocic@gfv.unizg.hr

ODLUKE
Odluka o visini naknada za obrazovanje u ak. god. 2023./2024.
Odluka o troškovima priznavanja ispita položenih na drugim fakultetima