Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Inženjerska geologija

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Inženjerska geologija

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Uvesti studente u inženjerski pristup definiranja geoloških uvjeta kod izgradnje građevina (zgrade, prometnice, mostovi, tuneli i dr.), korištenja prostora (prirodna osnova prostornog planiranja, studije utjecaja na okolinu), sanacije klizišta i posljedica drugih prirodnih egzogenih procesa, kao i posljedica djelatnosti čovjeka.


Izvedba:

  • 45 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja: Uvod (definicija inženjerske geologije, inženjersko-geološki uvjeti, odnos stijena-stijenska masa, faze IG projekata) (3). Istraživački postupci u IG (povezanost s hidrogeologijom, geofizikom, mehanikom stijena, mehanikom tla, istraživačko bušenje u IG) (3). IG vrste stijena (čvrsto vezane stijene, slabo vezane stijene - minerali glina i bubrenje glina, nevezane stijene) (3). Klasifikacija tla (3). Voda u tlu i stijenama (3). Petrološka, tehnološka i fizička svojstva stijena (3). Mehanička svojstva stijena (stanje naprezanja, Mohrova kružnica naprezanja (3). IG svojstva stijenskih masa (3). Diskontinuiteti (3). Indeksni parametri stijenske mase (3). IG genetske i građevinske klasifikacije stijenskih masa (RMR i Q klasifikacija...) (4). Endogeni procesi (3). Egzogeni procesi (3).
Vježbe: Istraživački postupci u IG (Ispitivanje vodopropusnosti – metode Lugeona i Lefranca) (2). IG vrste stijena (praktična demonstracija stijena) (2). Klasifikacija tla (granulometrijske krivulje, USCS) (2). Voda u IG (seminarska tema) (4). Fizička i mehanička svojstva stijena (4). Izrada i primjena konturnih dijagrama i osnovnih statističkih analiza (4). Određivanje indeksnih parametara stijenske mase (RQD, RMi, korištenje Schmidtovog čekića) (4). Pripreme za terenska istraživanja (2). Kolokviji i pripreme za kolokvij (6).

Osposobiti studente za prikupljanje i korištenje numeričkih i nenumeričkih inženjerskogeoloških podataka koji se kao ulazni podaci koriste u mehanici tla i mehanici stijena kod definiranja geotehničkog i inženjerskogeološkog modeliranja.

6 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
Suradnik: Dr. sc. Karlo Leskovar


Literatura:

Obavezna:

[1] Meaški, H. (2017): Materijali iz kolegija Inženjerska geologija u sustavu e-učenje. Geotehnički fakultet,
[2] Braun, K. (2000): Inženjerska geologija za geotehničare, skripta, Geotehnički fakultet u Varaždinu.

Preporučena:

[1] Šestanović, S. (1994): Inženjerska geologija s primjenom u građevinarstvu, Split, vlastito izdanje.
[2] Miščević, P. (2004): Uvod u inženjersku mehaniku stijena. Udžbenik Sveučilišta u Splitu [3] Ivanković, T. (2010): Geotehnički istražni radovi. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu [4] Hoek, E. (2007): Practical Rock Engineering. Lecture notes. (PDF format).
[5] US Bureau of Reclamation: Engineering Geology Field Manual. (PDF format)