Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Vodoopskrba i odvodnja

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Vodoopskrba i odvodnja

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Školovanje studenata u inženjerskom području opskrbe vodom naselja, te odvodnje otpadnih i oborinskih voda naselja.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 5 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Urbani vodni sustav i vodoopskrba (2). Potrošnja vode u naseljima, potrošnja vode u domaćinstvu,ustanovama, ugostiteljstvu i drugim objektima, voda za gašenje požara, kakvoća vode za piće (2). Vodoopskrbni sustavi i norme i pravilnici za projektiranje i građenje vodovoda, vodozahvati površinske i podzemne vode, zaštita zahvata voda, crpne stanice, vodospreme, vodovodne mreže i materijali za izvedbu cjevovoda, opremanje vodovodne mreže, priključci (12). Urbani vodni sustav i odvodnja otpadnih i oborinskih voda naselja, osnove i značaj prikupljanja otpadnih i oborinskih voda naselja, vrste, količine i sastav otpadnih voda, oborinske i procjedne vode, sustavi odvodnje i norme i pravilnici za projektiranje i građenje sustava odvodnje naselja, sheme kanalizacije, dimenzioniranje i oblikovanje kanala, materijali i oprema za izvedbu kanalske mreže, objekti na kanalskoj mreži, crpne stanice, preljevi, retencije, ispusti, zakoni i odluke o odvodnji i ispuštanju otpadnih i oborinskih voda naselja (12). Izvedba, održavanje i upravljanje sustavima vodoopskrbe i odvodnje (2).
Auditorne vježbe i seminari (15): Urbani vodni sustavi (1). Proračun vodoopskrbnog sustava (6). Proračun sustava odvodnje (6). Kolokviji (2).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u planiranju, projektiranju, nadzoru izvođenja i upravljanju melioracijskim i regulacijskim sustavima, te sustavima vodoopskrbe i odvodnje
• planirati i formulirati sustave vodoopskrbe i odvodnje
• izračunati potrošnju vode za vodoopskrbu u naseljima, domaćinstvima, ustanovama, ugostiteljstvu i drugim objektima, za gašenje požara, te količinu vode za odvodnju otpadnih i oborinskih voda naselja
• koristiti aktualne norme i pravilnike za projektiranje i građenje sustava vodoopskrbe i odvodnje
• voditi nadzor nad izvođenjem sustava vodoopskrbe i odvodnje
• upravljati sustavima vodoopskrbe i odvodnje

4 ECTS

Nastavnik: dr.sc. Dijana Oskoruš
Suradnik: Prof.dr.sc. Ranko Biondić, Karlo Leskovar, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Jure Margeta: Vodoopskrba naselja (autorizirana skripta), Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet; Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Split/Varaždin, 2009.
[2] Jure Margeta: Odvodnja naselja (autorizirana skripta), Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije; Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Split/Varaždin, 2011.

Preporučena:

[1] Jure Margeta: Vodoopskrba naselja (udžbenik) Sveučilište u Splitu,Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, 2010.
[2] Jure Margeta: Kanalizacija naselja (udžbenik) Sveučilište u Splitu,Građevinsko-arhitektonski fakultet; Sveučilište