Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Matematika 2

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Matematika 2

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Uvod u diferencijalni i integralni računa funkcija dvije i tri realne varijable. Upoznavanje elementarnih metoda rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi. Uvod u linearnu algebru.


Izvedba:

  • 60 P (predavanja)
  • 45 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Realne funkcije više realnih varijabli, Parcijalne derivacije i potpun diferencijal, Taylorova formula za funkcije dvije varijable, Lokalni ekstremi i vezani ekstremi, Definicija dvostrukog i trostrukog integrala, Tehnike integriranja: Fubinijev teorem, prijelaz na nove varijable, Primjene integrala u geometriji i mehanici, Elementarne metode rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi, Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda, Matrice, Sistemi linearnih jednadžbi i Gaussova eliminacija.

Razvijanje deduktivnih sposobnosti i sposobnosti egzaktnog i analitičkog pristupa rješavanju problema iz inženjerske prakse. Konstrukcija matematičkog modela problema iz prakse korištenjem diferencijalnog i integralnog računa. Prepoznavanje, postavljanje i rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi. Korištenje matrica u rješavanju linearnih sistema.

8 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Mladen Božičević
Suradnik: Mr.sc. Predrag Lončar, Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač


Literatura:

Obavezna:

[1] Božičević, M.: Materijali za kolegij Matematika II u sustavu e-učenja , Geotehnički fakultet Varaždin,
[2] Kreč, I., Lončar, I., Lončar, P.: Viša Matematika, skripta, Geotehnički fakultet, Varaždin, 1990

Preporučena:

[1] Elezović, N.: Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995.
[2] Borzan,A,.....[et.al]: Riješeni zadaci iz više matematike III, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
[3] Demidovič, B.P.: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zg.
[4] Minorski, V.P.: Zbirka zadataka više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+