Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Prof. dr. sc. Sanja Kapelj

CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za upravljanje vodama
Kat: 3
Soba: 91
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 953
Mobitel: -
E-mail: sanja.kapelj@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstva okoliša
Geologija 1
Geologija 2
Uvod u geokemiju okoliša

Diplomski studij Inženjerstva okoliša
Hidrogeokemija
Geokemija tla

Doktorski studij Inženjerstva okoliša
Izotopna hidrokemija


Kratka biografija:

Diplomirala: 1985. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Magistrirala: 1990. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doktorirala:1995. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudjelovala je kao voditelj i suradnik na više znanstvenih, domaćih, međunarodnih i EU projekata te stručnih projekata iz područja hidrogeoloških i geokemijskih istraživanja te zaštite vodnih resursa u aluvijalnim, krškim i geotermalnim sustavima.

Do sada je bila mentor na više završih i diplomskih radova (GFV, PMF), komentor na dva magistarska rada i mentor (Sveučilište u Zagrebu) i mentor i komentor na 8 doktorskih disertacija (7 na Sveučilištu u Zagrebu i 1 na Univerzi Nova Gorica u Sloveniji).

U tri mandata bila je predstojnica Zavoda za hidrotehniku i voditeljica Laboratorija za geokemiju okoliša.

Članica je Hrvatskog geološkog društva, Odbora za geokemiju HAZU i International Association of Hydrogeologists. U razdoblju od 2000 - 2006. godine bila je u dva mandata nacionalni predstavnik u tehničkom komitetu za okoliš COST projekata (COST Technical Committee on Environment) u Bruxellesu.

Pri Nacionalnoj agenciji za znanost i obrazovanje od 2017. godine predsjednica je Matičnog odbora iz polja kemijskog inženjerstva i tehnologije, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije.

U znanstvenom i stručnom smislu bavi se istraživanjem i zaštitom voda, hidrogeokemijom, geokemijom geotermalnih
sustava i geokemijom tla.