Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Doc.dr.sc. Vitomir Premur

CROSBI

LinkedIn


Zavod: Zavod za inženjerstvo okoliša
Kat: 1
Soba: 31
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 913
Mobitel: -
E-mail: vitomir.premur@gfv.unizg.hr


Kolegiji:

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša:
Emisije i imisije u okoliš
Oplemenjivanje mineralnih sirovina
Geotehnički i hidrotehnički strojevi

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša:
Tehnološki postupci

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša:
Komunikacija i edukacija u zaštiti okoliša
Cirkularna ekonomija u gospodarenju otpadom


Kratka biografija:

Diplomirao: 1981. god. Viša geotehnička škola, Varaždin; 1985. god. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (RGN)
Magistrirao: 1992. god. RGN
Doktorirao: 2016. god. RGN

Područje interesa je gospodarenje i iskorištavanje posebnih kategorija otpada te oplemenjivanje mineralnih sirovina.

Voditelj Laboratorija za inženjerstvo okoliša