Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Nastava

Kategorija: Doktorski studij

Ustroj i izvođenje doktorskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu uređeno je Pravilnikom o doktorskom studiju na Geotehničkom fakultetu te je usklađen s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Poslijediplomski doktorski studij za stjecanje doktorata znanosti traje tri godine, odnosno šest semestara i ima ekvivalent od 180 ECTS bodova. Po završetku studija steći ćeš akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.).

Kako bi ti se tijekom studiranja olakšalo prepoznavanje istraživačkog interesa, nastavna struktura koncipirana je u formi modula. Više o navedenoj temi možeš pronaći na zasebnoj stranici - Nastavni moduli.

Tijekom studija, ECTS bodovi stječu se ispunjavanjem obaveza kroz različite oblike rada.

Oblici rada

Nastava
Kroz ovaj oblik ukupno možeš ostvariti 29 ECTS. Na razini studija upisuješ 1 obavezan kolegij te 1 izborni kolegij od ukupno sedam ponuđenih.
U okviru pet ponuđenih nastavnih modula (Nastavni moduli), uz odobrenje voditelja studija, upisuješ 4 izborna kolegija iz odabranog nastavnog modula.
[!] Naravno, osim izbora kolegija iz samo jednog modula, na raspolaganju ti je i vlastiti izbor strukture nastavnog dijela studijskog programa iz kolegija koji su zastupljeni u svim modulima.

Drugi obvezni oblici rada
Obvezni oblici rada su i istraživački seminari i diskusijske skupine. Kroz ovaj oblik rada ukupno možeš ostvariti 3 ECTS tijekom studija.

Ostale aktivnosti
Ostale aktivnosti uključuju objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama, usavršavanje na drugim znanstvenim institucijama te sudjelovanje na međunarodnim ljetnim školama/radionicama ili tečajevima. Posebno se vrednuju znanstveni radovi objavljeni u časopisima obuhvaćenim bazama CC, SCI/SCI expanded i SCOPUS. No, objava rada i u ostalim bazama također se vrednuje. Osim navedenog, vrednuje se sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama, usavršavanje na drugim znanstvenim institucijama u trajanju od minimalno mjesec dana te sudjelovanje na međunarodnim ljetnim školama/radionicama ili tečajevima.
[!] Maksimalno dvije ljetne škole su relevantne što se dokazuje s ispitom ljetne škole i/ili uvjerenjem o pohađanju i/ili završetku tečaja/radionice.

Doktorski rad ili doktorska disertacija jest teza izrađena radi postizanja doktorata te predstavlja podrobnu i sustavnu znanstvenu raspravu (pisanu ili tiskanu) o nekom pitanju s novim prinosima poznavanju teme koja se obrađuje i područja na koje se odnosi. Radi navedenog, vrednuje se s 130 ECTS.
Tvoj napredak evidentira se i prati putem Online baze doktoranada (OBAD) Sveučilišta u Zagrebu. U okviru navedene baze pronaći ćeš Obrasce koji će ti biti potrebni tijekom doktorskog studija.
Detaljnije o sustavu vrednovanja i predviđenoj dinamici ispunjavanja obveza možeš pogledati u sljedećim tablicama.


Oblici rada i sustav vrednovanja

Preporučena dinamika ispunjavanja obveza doktorskog studija