Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Doc.dr.sc. Davor Stanko


SeisRICHerCRO

CROSBI

ResearchGate

Zavod: Zavod za geotehniku
Kat: 1
Soba: 21
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 911
Mobitel: +385 91 788 9767
E-mail: davor.stanko@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Fizika I
Geofizika

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša
Buka, vibracija i svjetlosno onečišćenje
Dinamika tla i protupotresno inženjerstvo


Kratka biografija:

Diplomirao: 2011.
Doktorirao: 2018. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveno istraživanje obuhvaća inženjersku seizmologiju i primijenjena geofizička istraživanja. Bavi se određivanjem visokofrekventnog atenuacijskog parametra "kappa" iz Fourierovog spektra potresa, analizom utjecaja lokalnih uvjeta tla na amplifikaciju seizmičkoga površinskoga gibanja numeričkim modeliranjem i razvojem nelinearnih amplifikacijskih modela za predviđanje potresnog gibanja tla, određivanjem potresne rezonancije zgrada-tlo i izrada karata seizmičke mikrozonacije na temelju numeričkog modeliranja te mikroseizmičkih i geofizičkih mjerenja. Objavio više znanstenih radova iz tog područja u Current Contents i Web Of Science bazama.

Suradnik na HRZZ projektu Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj - SeisRICHerCRO (HRZZ Istraživački projekti IP-2020-02-3531)

Recenzent: Journal of Applied Geophysics (ISSN: 0926-9851), Bulletin of Earthquake Engineering (ISSN: 1573-1456), Environmental Earth Sciences (ISSN: 1866-6299), Journal of Mountain Science (ISSN: 1993-0321).