Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Upisi - zašto?

Kategorija: Diplomski studij

Zašto studirati Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu?

Ako upišeš naš diplomski studij moći ćeš izabrati jedno od tri studijska usmjerenja: Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem.

Smjer Geoinženjerstvo okoliša nudi ti znanja koja ti omogućavaju rad na projektima i studijama očuvanja, nadzora, zaštite i remedijacije okoliša, procjenama utjecaja na okoliš, terenskim i laboratorijskim istraživanjima tla i stijena u okolišne i geotehničke svrhe, procjeni rizika te sprječavanja ili sanacije šteta od geohazarda.

Na smjeru Upravljanje vodama bavit ćeš se problematikom vodnih resursa, i to od istraživanja do integralnog upravljanja. Steći ćeš znanja i vještine potrebne za primjenu legislative iz područja vodnog gospodarstva, za provedbu vodoistražnih radova u svrhu zaštite i korištenja vodnih resursa te sudjelovanje u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima.

Smjer Upravljanje okolišem je interdisciplinarni smjer koji ti omogućava razvoj inženjerskog pristupa u identificiranju, sprječavanju i ublažavanju nepovoljnih utjecaja na okoliš. Ovaj smjer obuhvaća i objedinjava okolišne teme (voda, tlo, zrak, priroda), sektorske pritiske (otpad, energetika, okoliš i zdravlje) te međusektorske izazove (kružna ekonomija, smanjenje klimatskih promjena ili prilagodba na njih).

Neovisno o smjeru, u četvrtom semestru imat ćeš stručnu praksu čime ćeš doći u mogućnost da se primjenom stečenih znanja predstaviš potencijalnom poslodavcu.

Završetkom diplomskoga studija bit ćeš osposobljen upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješnu provedbu zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša, kao i primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice. Razvit ćeš sposobnosti prepoznavanja i opisivanja raznih zadaća u inženjerstvu okoliša, korištenja informatičkih tehnologija, uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom te samostalnog i timskoga rada.


Novosti i objave

13. I. 2021. Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto

Autor objave: Dubravka Zegnal

Sukladno natječaju raspisanom 04.12.2020. i na temelju razgovora sa kandidatima, dekan je donio Odluku o zapošljavanju Tatjane Kreč, mag.oec., na...
+

13. I. 2021. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – Stručni suradnik, interni naziv: Stručni suradnik u računovodstvu...
+

13. I. 2021. HRZZ - Otvaranje natječaja IPCH-2021-04

Autor objave: Dubravka Zegnal

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru...
+

8. I. 2021. Javna obrana istraživačkog seminara na PDS

Autor objave: Iva Majer

Javna online obrana istraživačkog seminara doktorandice Melite Srpak na doktorskom studiju Inženjerstva okoliša održat će se u ponedjeljak 18....
+

5. I. 2021. Produljenje rada od kuće i nastave na daljinu

Autor objave: Ivana Melnjak

Zbog nastavka nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane bolešću COVID-19, donesena je nova odluka o privremenom ograničenju većine fizičkih...
+

23. XII. 2020. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I....
+