Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Upisi - zašto?

Kategorija: Diplomski studij

Zašto studirati Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu?

Ako upišeš naš diplomski studij moći ćeš izabrati jedno od tri studijska usmjerenja: Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem.

Smjer Geoinženjerstvo okoliša nudi ti znanja koja ti omogućavaju rad na projektima i studijama očuvanja, nadzora, zaštite i remedijacije okoliša, procjenama utjecaja na okoliš, terenskim i laboratorijskim istraživanjima tla i stijena u okolišne i geotehničke svrhe, procjeni rizika te sprječavanja ili sanacije šteta od geohazarda.

Na smjeru Upravljanje vodama bavit ćeš se problematikom vodnih resursa, i to od istraživanja do integralnog upravljanja. Steći ćeš znanja i vještine potrebne za primjenu legislative iz područja vodnog gospodarstva, za provedbu vodoistražnih radova u svrhu zaštite i korištenja vodnih resursa te sudjelovanje u radu timova pri izradi planova upravljanja vodnim područjima.

Smjer Upravljanje okolišem je interdisciplinarni smjer koji ti omogućava razvoj inženjerskog pristupa u identificiranju, sprječavanju i ublažavanju nepovoljnih utjecaja na okoliš. Ovaj smjer obuhvaća i objedinjava okolišne teme (voda, tlo, zrak, priroda), sektorske pritiske (otpad, energetika, okoliš i zdravlje) te međusektorske izazove (kružna ekonomija, smanjenje klimatskih promjena ili prilagodba na njih).

Neovisno o smjeru, u četvrtom semestru imat ćeš stručne prakse čime ćeš doći u mogućnost da se primjenom stečenih znanja predstaviš potencijalnom poslodavcu.

Završetkom diplomskoga studija bit ćeš osposobljen upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješnu provedbu zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša, kao i primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice. Razvit ćeš sposobnosti prepoznavanja i opisivanja raznih zadaća u inženjerstvu okoliša, korištenja informatičkih tehnologija, uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom te samostalnog i timskoga rada.