Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Izvedbeni plan

Kategorija: Diplomski studij

Izvedbeni plan nastave donosi Fakultetsko vijeće Geotehničkog fakulteta neposredno prije početka akademske godine, odnosno u rujnu tekuće godine.

Izvedbenim planom utvrđuje se raspored kolegija po semestrima, satnica kolegija, vrste nastave te nositelj kolegija i asistenti.

Utvrđuje se i detaljni opis kolegija s pripadajućim ishodima učenja kao i vrstama vrednovanja studenata.

NASTAVNI PROGRAM: Diplomski studij inženjerstva okoliša

Smjer: Upravljanje okolišem

Semestar: 1

OBAVEZNI PREDMETI

30 P
18 A
12 S
5 ECTS
Buka, vibracija i svjetlosno onečišćenje (143557)
Stjepan Strelec, Davor Stanko

30 P
15 A
0 S
4 ECTS
Energetika i okoliš (143563)
Vlasta Zanki

30 P
15 A
0 S
4 ECTS
Matematičke metode u inženjerstvu okoliša (143575)
Mladen Božičević, Sanja Kovač, Predrag Lončar

30 P
10 A
20 S
5 ECTS
Pročišćavanje otpadnih plinova (143589)
Ivana Grčić

30 P
0 A
15 S
4 ECTS
Tehnološki postupci (143592)
Ivana Grčić, Vitomir Premur


IZBORNI PREDMETI

Student upisuje najmanje 8 ECTS, a najviše 11 ECTS bodova vodeći računa o programskoj povezanosti s kolegijima iz prethodnih godina.

30 P
15 A
0 S
4 ECTS
Geostatistika u zaštiti okoliša (143566)
Ivan Kovač

30 P
15 A
0 S
4 ECTS
Obnovljivi izvori energije (143584)
Vlasta Zanki

30 P
15 A
0 S
4 ECTS
Okoliš i zdravlje (143585)
Nikola Sakač

30 P
0 A
15 S
4 ECTS
Procjena životnog vijeka proizvoda (143588)
Aleksandra Anić Vučinić, Lucija Radetić

0 P
30 A
0 S
2 ECTS
Engleski jezik za akademske potrebe 1 (200951)
Ana Jelčić

15 P
120 A
0 S
5 ECTS
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (130825)
Lelia Kiš-Glavaš


Vezani dokumenti:

DIPLOMSKI ak.god. 2021-2022 (redoviti).docx
Izvedbeni plan izvanredni DIPLOMSKI ak.god. 2021-2022.docx