Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Stručna praksa

Kategorija: Diplomski studij

Stručna praksa se odvija u završnom, četvrtom semestru diplomskog studija Inženjerstvo okoliša. Studenti se upućuju na stručnu praksu radi upotpunjavanja teorijskog znanja s praktičnom primjenom i radi eventualne pripreme diplomskog rada. Praksa omogućava uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje mladih inženjera/inženjerki u profesionalni rad. Zadatci koji se obavljaju na stručnoj praksi moraju biti vezani uz područje inženjerstva okoliša.

Obveza je studenata obaviti stručnu praksu kod jedne fizičke ili pravne osobe u trajanju 20 radnih dana, s time da se može obaviti u više dijelova po minimalno 5 radnih dana. Stručna praksa vrednuje se s 5 ECTS bodova. Studentu se određuje mentor, djelatnik tvrtke u kojoj student obavlja praksu. Program stručne prakse za svakog studenta predlaže voditelj stručne prakse, djelatnik Geotehničkog fakulteta, u dogovoru s mentorom. Mentor nadzire studenta i vodi ga u radu, daje upute te ga potiče da kvalitetno obavlja poslove, samostalno ili u timu.

Studenti, u skladu sa svojim znanjima i mogućnostima, odrađuju korisne inženjerske zadatke i pomažu u rješavanju svakodnevnih problema tvrtki, dok nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje današnje tržište rada očekuje od budućih inženjera, čime se omogućuje bolja prilagodba nastavnog programa aktualnim potrebama gospodarstva i tehnološkim trendovima. Fakultetu se kroz ovaj program pruža prilika za bolje umrežavanje s gospodarstvom, što stvara kvalitetnije pretpostavke za suradnju između akademske i poslovne zajednice na znanstveno-istraživačkom planu.

Student je za vrijeme stručne prakse obvezan voditi "Dnevnik prakse" u koji treba upisati datum, mjesto i trajanje te radne zadatke koji su obuhvaćeni stručnom praksom. Dnevnik prakse se nakon završetka prakse, predaje na uvid i kontrolu te se u skladu s ispunjenjem formalnih uvjeta vrši ovjera izvršenja obveze stručne prakse.

U sklopu ESF projekta Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša (UP.03.1.1.04.0059) uvest će se stručna praksa i na preddiplomski studijski program Inženjerstvo okoliša, olakšati zapošljavanje studenata kroz razvoj partnerstva s institucijama, koje će im omogućiti primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi, osnivati Centar za razvoj karijera te povećati broj studenata u STEM području.

Studenti Geotehničkog fakulteta mogu studentsku praksu obavljati i u inozemstvu te na taj način upoznati različitosti u radnom okruženju i stjecanju profesinalnih kompetencija. Zašto ići na stručnu praksu u inozemstvo?


  • - zbog stjecanja radnog iskustva u međunarodnom okruženju
  • - zbog mogućnosti učenja od stručnjaka iz inozemstva
  • - zbog stjecanja međunarodnih kontakata i umrežavanje
  • - zbog poboljšanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika
  • - zbog životnog iskustva u inozemstvu

Erasmus+ stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci, a student za vrijeme trajanja prakse dobiva mjesečnu financijsku potporu – stipendiju. Za sve dodatne informacije o obavljanju stručne prakse u inozemstvu studenti se trebaju obratiti Uredu za međunarodnu suradnju Geotehničkog fakulteta.

Voditeljica za smjer Upravljanje vodama
dr.sc. Dragana Dogančić
Telefon: +385 42 408 956
e-pošta: dragana.dogancic@gfv.unizg.hr

Voditelj za smjer Geoinženjerstvo okoliša
mr.sc. Krešimir Agnezović
Telefon: +385 42 408 948
e-pošta: kresimir.agnezovic@gfv.unizg.hr

Voditelj za smjer Upravljanje okolišem
dr.sc. Vitomir Premur
Telefon: +385 42 408 913
e-pošta: vitomir.premur@gfv.unizg.hr


Vezani dokumenti:

Pravilnik o strucnoj praksi na diplomskom sveucilisnom studiju Geotehnickog fakulteta2.pdf