Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Meaški

Dekan


CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za upravljanje vodama
Kat: 3
Soba: 91a
> trenutno smješten u dekanatu (prizemlje)
Konzultacije: četvrtkom od 10 do 12 (ZOOM)

Telefon: +385 42 408 917
Mobitel: +385 91 408 9009
E-mail: hrvoje.measki@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša:
Inženjerska geologija

Diplomski studij Inženjerstvo okoliša:
GIS u inženjerstvu okoliša

Hidrogeologija krša
Zaštita podzemnih voda

Doktorski studij Inženjerstvo okoliša:
Upravljanje i zaštita vodnih resursa
Okolišna hidrogeologija


Doktorirao: 2011. (Model zaštite krških vodnih resursa na primjeru nacionalnog parka „Plitvička jezera“; mentori: prof.emeritus Božidar Biondić i prof.emeritus Darko Mayer)
Diplomirao: 2004. (Hidrogeološki parametri zdenaca crpilišta Bartolovec; mentor: prof.dr.sc. Kosta Urumović)

Nastavna djelatnost
Na preddiplomskom studiju Inženjerstva okoliša nositelj kolegija Inženjerska geologija te suradnik na kolegiju GIS. Na diplomskom studiju Inženjerstva okoliša nositelj kolegija GIS u inženjerstvu okoliša i kolegija Zaštita podzemnih voda te suradnik na kolegiju Hidrogeologija krša. Na doktorskom studiju Inženjerstva okoliša sunositelj na kolegiju Okolišna hidrogeologija i na kolegiju Upravljanje i zaštita vodnih resursa.

Neke od realiziranih nastavnih aktivnosti
Gost predavač na međunarodnom Joint Doctoral Programme – GEO-Engineering and Water Management na kolegiju Hydrogeology; gost predavač na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu Maymester programa Sveučilišta u Texasu (SAD); pozvani predavač na Jackson School of Geosciences, The University of Texas at Austin, SAD – 31. Oliver Distinguished Lecturer.

Znanstvene i stručne djelatnosti
Suradnik na više znanstvenih projekata iz područja geološkog inženjerstva (Projekti). Sudjelovao u izradi više stručnih projekata, elaborata i studija vezanih uz hidrogeologiju i zaštitu vodnih resursa, posebice u krškom području. Tijekom vremena se usavršio u radu s geografskim informacijskim sustavom (GIS). (Stručni projekti).

Stručna usavršavanja: stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (MZOS 2012); Regional Advanced Training Course on Application of Isotope Techniques in Hydrology (IAEA, Mađarska, 2008); Regional Training Course on Application of Isotope Techniques in Hydrology (IAEA, Crna Gora, 2007).

Mreže i članstva
Hrvatsko geološko društvo (HGD); International Association of Hydrogeologists (IAH) - član Vijeća Hrvatske nacionalne grupe; International Association of Engineering Geology (IAEG); Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV); Hrvatska udruga za geotermalnu energiju (HUGE) - potpredsjednik; Hrvatsko hidrološko društvo (HDD); AMAC-RGNF - član predsjedništva; AMAC-GFV; Savjet za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije; Partnersko vijeće grada Varaždina (SRUP).

Dosadašnje aktivnosti na Fakultetu
Prodekan za poslovanje (2018-2020); predstojnik Zavoda za hidrotehniku (2016-2018); predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom GFV-a (2016-2018); član Povjerenstva za upravljanje kvalitetom GFV-a (2013-2020); član Knjižničnog odbora (2011-2013); član Odbora za nastavu (2016-2018); član Odbora za poslijediplomske studije (2018-2020).
Član Radne skupine Geotehničkog fakulteta za izradu sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša (2014-2017)
Član Radne skupine Geotehničkog fakulteta za izradu sveučilišnog diplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša (početak izvođenja nastave: 2015/16)

Trenutne aktivnosti na Fakultetu
Dekan. Član Senata Sveučilišta u Zagrebu. Član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu.